Praćenje suđenja

Glavni pretres i objavljivanje presude u krivičnim postupcima koji se vode pred Sudom BiH po pravilu su javni. Glavni pretres u parničnim postupcima koji se vode pred Sudom BiH također je, po pravilu, javan. Ovo znači da tim procesnim radnjama može prisustvovati svaka punoljetna osoba, bez potrebe da dokazuje svoj neposredni lični interes.

Samo izuzetno, u cilju zaštite zakonom tačno preciziranih interesa, Sud može donijeti odluku o isključenju javnosti.

U krivičnim postupcima izreka presude se uvijek čita u javnom zasjedanju, čak i ako je javnost bila isključena na glavnom pretresu. U tom slučaju sudeće vijeće će odlučiti hoće li i koliko isključiti javnost prilikom objavljivanja razloga presude.

Upravni postupak nije javni i njemu mogu da prisustvuju isključivo lica koja su pozvana da prisustvuju.

Sud ulaže značajne napore kako bi osigurao uslove da što veći broj zainteresiranih građana i medija može da prati pretrese i sjednice Suda sa kojih nije isključena javnost.  Raspored suđenja se planira na način da se suđenja za koja postoji povećan interes javnosti odvijaju u većim sudnicama koje mogu primiti veći broj publike.

Za više informacija, preporučujemo da provjerite raspored suđenja.

Također, preporučujemo da pročitate pravila koja se odnose na posjete Sudu (u daljem tekstu).

 

Kapacitet prostora za publiku u sudnicama:

 

sudnica 1:  6 posjetitelja

sudnica 2:  6 posjetitelja  

sudnica 3:  12 posjetitelja

sudnica 4:  40 posjetitelja

sudnica 5:  11 posjetitelja

sudnica 6:  80 posjetitelja

sudnica 7:  17 posjetitelja

sudnica 8:  20 posjetitelja

sudnica 9:  22 posjetitelja

 

Mjesta se dodjeljuju prema redu prvenstva i dolaska na Sud. Možete se zadržati koliko god želite, ali morate ući prije početka ročišta ili tokom pauze i nije dozvoljeno tokom suđenja napustiti sudnicu dok je pretres/ročište u toku. Za vrijeme prisustva u sudnici publika je dužna da se primjereno ponaša (nije se dozvoljeno smijati, glasno razgovarati, konzumirati hranu/piće ili na bilo koji drugi način ometati rad Suda). Za vrijeme pauze suđenja publika je dužna napustiti sudnicu. 

Sud poziva zainteresirane grupe građana, organizacije, udruženja i medije da organizirano posjete Sud. Tokom posjete, organiziranim grupama će se prezentirati rad Suda i rad pojedinih odjeljenja, a u skladu sa mogućnostima Suda i iskazanim interesovanjem bit će organizirano razgledanje sudnica, biblioteke, prostorija za svjedoke i ostalih prostorija Suda, te prisustvovanje pojedinim suđenjima.

Za više informacija o grupnim i organiziranim posjetama Sudu BiH, kliknite ovdje.

Obrazac zahtjeva za organiziranu posjetu Sudu možete da preuzmete ovdje.

 

Postupak pri ulasku

 

Dovoljno je doći na ulaz Suda (nije potrebno unaprijed popunjavati neki obrazac). Međutim, za grupne, organizirane posjete, zbog ograničenosti sudnica, u vašem je interesu da blagovremeno najavite svoj dolazak.

Ulazak u Kompleks posjetiocima je dozvoljen isključivo kroz glavni ulaz, iz Ulice Safeta Hadžića .

Sve osobe koje ulaze u zgradu Suda moraju proći provjeru koju provodi Sudska policija. Na ulaznoj kapiji postoje ormarići za odlaganje stvari u koje ste dužni odložiti sve stvari čije unošenje u zgradu nije dozvoljeno.  Prilikom ulaska u zgradu svi posjetioci moraju na portirnici predati važeći identifikacijski dokument (pasoš, lična karta ili vozačka dozvola), a za uzvrat im se izdaje privremena propusnica. Privremena propusnica se tokom boravka u Kompleksu mora nositi istaknuta na vidnom mjestu.

 

Kućni red

 

1. Posjetitelji moraju poštovati odgovarajuća pravila ponašanja. Svaki posjetitelj koji se ne bude pridržavao kućnog reda ili se ne bude ponašao na odgovarajući način može odmah biti udaljen iz prostorija Suda i nakon toga mu može biti zabranjen pristup.

2. Posjetitelji ne smiju stvarati buku, niti galamiti ili psovati, niti se ponašati na bilo koji drugi način koji može ometati sudska ročišta, druge posjetitelje i ostale aktivnosti Suda. Korištenje pogrdnog i neumjesnog jezika ili nepristojno ponašanje nije dopušteno.

3. Od posjetitelja se očekuje da u Sud ulaze prikladno obučeni. Oblačenje koje se smatra provokativnim ili pokazivanje potencijalno uznemirujućih, uvredljivih simbola ili slika nije dopušteno. Posjetiocima u Kompleksu nije dozvoljeno odijevati mini suknje, kratke hlače, ljetne majice sa tankim bretelama, obuću otvorenih stopala i druge odjevne predmete koji ne priliče radnom okruženju u pravosudnim institucijama.

4. U zgradu Suda BiH strogo je zabranjeno unošenje vatrenog i hladnog oružja, municije, eksploziva i lako zapaljivih materija, radio i tv prijemnika, mobilnih telefona, radio stanica, prijenosnih računala, osobnih digitalnih organizatora, foto aparata i sve druge opreme za obradu audio i video zapisa ili informacija ili za njihovo snimanje ili emitovanje.

5. Audio snimanje, video snimanje ili fotografiranje u zgradi Suda je strogo zabranjeno. Osoblje osiguranja je ovlašteno oduzeti, odnosno, izbrisati snimke koje nisu odobrene.

6. U prostorije Suda strogo je zabranjeno unošenje alkoholnih pića, narkotičkih supstanci i jela koja šire jake mirise.

Konzumacija hrane i pića, čitanje novina, knjiga ili časopisa u prostorima za publiku u sudnicama je zabranjeno.

Strogo je zabranjeno pušenje unutar zgrade pravosudnih institucija, izuzev u posebno naznačenim prostorijama namijenjenim za pušenje.

7. Posjetiteljima nije dopušteno ni u jednom trenutku ostavljati prtljagu ili lične stvari bez nadzora. U tu svrhu postoje ormarići za odlaganje stvari. Osobama koje žele ući u Sud s previše prtljage ili s neobičnom prtljagom može biti uskraćen ulazak. Sud ne preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu ili krađu osobnih stvari u vlasništvu posjetitelja u prostorijama Suda.

8. Dio zgrade Suda u kome su smještene kancelarije sudija i sudskog osoblja koje ne radi sa građanima je zatvoren za javnost. Posjetiteljima je zabranjeno da ulaze u zatvoreni dio Suda.

9. Osoblje osiguranja može u svakom trenutku zatražiti evakuaciju zgrade Suda. Molimo da tačno slijedite njihove upute.