Smjernice za novinare

Obrazac prijave za praćenje prenosa suđenja možete da preuzmete ovdje.

DODATNE SMJERNICE ZA NOVINARE

 

Novinari s važećom akreditacijom posjetitelja Suda imaju slobodan pristup prostoru za publiku u sudnicama i pres centru. S izuzetkom tih prostorija, pristup svim drugim uredima je novinarima strogo zabranjen, izuzev ako imaju dopuštenje relevantnog službenika kod kojeg idu i nalaze se u pratnji osobe uposlene u Odjeljenju za informiranje javnosti.

Novinari s akreditacijskom karticom na vidljivom mjestu mogu ići direktno u prostor za publiku u sudnicama, a na putu kroz zgradu im može pomoći dežurno osoblje osiguranja.

Video snimanje ili fotografiranje u sudnicama, izuzev u posebnim prilikama kao što su konferencije za štampu, mora odobriti Odjeljenje za informiranje javnosti, po prethodno pribavljenoj dozvoli predsjednice Suda. Zabranjeno je video i audio snimanje ili fotografiranje iz prostora za publiku. Strogo je zabranjeno unositi mobilne telefone u prostor za publiku.

Zahtjeve predstavnika medija za izdavanje audio-video zapisa Sud razmatra sa posebnom hitnošću. Svi zahtjevi medija za izdavanje AV materijala sa tekućih suđenja, po pravilu, će biti obrađeni u toku istog dana, pod uslovom da je zahtjev podnijet najkasnije do 09.00 sati na dan održavanja ročišta. U mjeri u kojoj je to moguće, u toku istog radnog dana, Sud će obraditi i zahtjeve zaprimljene nakon 09.00 sati.

Mediji audio-video zapise, po pravilu, preuzimaju lično, na recepciji Suda. Predstavnicima medija-podnositeljima zahtjeva bit će omogućeno preuzimanje audio i/ili audio-video zapisa bez naplate troškova umnožavanja, pod uslovom da prilikom preuzimanja dostave prazan DVD-R, odnosno CD. Podnositelj zahtjeva koji ne preuzme snimljeni DVD-R/CD neće moći podnijeti novi zahtjev prije nego što dostavi prazan DVD-R/CD, odnosno ne plati troškove umožavanja nastale u vezi sa ranijim zahtjevom.

 

Novinarska etika

 

Načinom praćenja i izvještavanja sa sudskih postupaka, kroz poštovanje prava okrivljenih, ali i svih drugih učesnika u postupku, novinari doprinose izgradnji pravne države.

Ustavom Bosne i Hercegovine svim osobama je garantirano pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom (član II 3. e. Ustava).

“Svako ko je optužen za krivično djelo smatra se nevinim dok se njegova krivnja po zakonu ne dokaže.”

Pretpostavka nevinosti je jedan od osnovnih principa krivičnog postupka (član 3. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine). Pravo na pravično suđenje, uključujući i pretpostavku nevinosti je dodatno garantovano svakom građaninu Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, koja se zajedno sa njenim protokolima direktno primjenjuje u Bosni i Hercegovini i ima prioritet nad svim ostalim zakonima ( član II 2. Ustava Bosne i Hercegovine).

Ovo znači da jedino i isključivo Sud u krivičnom postupku može da utvrdi da li je neka osoba izvršila krivično djelo.  Sve do pravosnažnosti presude kojom je neka osoba oglašava krivom zato što je izvršila određeno krivično djelo, u medijskom praćenju krivičnog postupka bi se trebali koristiti izrazi koji ne prejudiciraju krivnju okrivljenog. Ovo znači da bi se trebali koristiti izrazi kao što su “postoji osnovana sumnja da je..”, “zbog toga što je navodno…” i slično.