Sekretarijat Upravnog odjeljenja pomaže u radu sudijama tog Odjeljenja pružanjem neposredne pravne podrške.