Sekretarijat Odjela III Krivičnog odjeljenja

Sekretarijat Odjela III Krivičnog odjeljenja pomaže u radu sudijama tog Odjela pružanjem neposredne pravne podrške.