Pristup informacijama

PRISTUP INFORMACIJAMA KOJIMA SUD RASPOLAŽE

 

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH" br. 28/00; 45/06 i 102/09) utvrdio je pravo svih fizičkih i pravnih lica na pristup informacijama koje su pod kontrolom javnih organa, uključujući i Sud BiH. Ovo pravo nije apsolutno i može biti ograničeno u skladu sa javnim interesom, a ukoliko su ispunjeni Zakonom predviđeni uslovi.

 

Pravo pristupa informacijama je ograničeno i u odnosu na lične informacije kojima pravo pristupa ima samo fizičko lice na koje se iste odnose, njegov zakonski zastupnik ili lice koje je ovlastio u pisanoj formi.

 

Kako bi podnosiocima zahtjeva za pristup informacijama pomogao u ostvarivanju ovog prava, Sud BiH je donio Pravilnik o ostvarivanju pristupa informacijama pod kontrolom Suda i suradnji sa zajednicom.

 

 OBRAZAC ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

 VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA POD KONTROLOM SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

 

INDEKS REGISTAR INFORMACIJA POD KONTROLOM SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Troškovi umnožavanja

 

Sud ne naplaćuje naknade ili takse za podnošenje zahtjeva, niti za izradu i dostavljanje pisanih obavijesti. Međutim, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara  Sud naplaćuje troškove umnožavanja informacije. Informacije koje podliježu plaćanju naknade dostavljaju se tek nakon prijema potvrde o uplati naknade za umnožavanje.

 

Naknada za umnožavanje informacije iznosi:

 

  • 0,50 KM po jednoj stranici standardne veličine (prvih 20 stranica se ne naplaćuje);
  • 10,00 KM po nosaču elektronskog zapisa (CD, DVD) - za elektronsku dokumentaciju.

 

Uplate na ime sudske takse: 

Uputstvo za popunjavanje uplate na ime sudske takse

Instrukcija za devizne uplate iz inostranstva po osnovu taksa