S1 1 K 024175 17 Kri Taranjac Slobodan i dr.

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa tačkom a), d), e), f) i k), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. i članom 29. istog Zakona.

Tužilački broj: T20 0 KTRZ 0009690 14

Broj optuženih: 9

Tužilac: Izet Odobašić

Sudija za prethodno saslušanje: Zoran Božić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Staniša Gluhajić, Vesna Jesenković, Šaban Maksumić

Datum potvrđivanja optužnice : 10.01.2017.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Optužnica tereti optužene da su u periodu od 27. do 30. jula 1992. godine ili približno tog datuma, u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv bošnjačkog i hrvatskog stanovništva općine Prijedor, znajući za taj napad i da njihove radnje čine dio tog napada, optuženi Slobodan Taranjac, u svojstvu predsjednika Kriznog štaba Ljubija i čelnika civilne vlasti, Miodrag Glušac, u svojstvu zamjenika komandanta 6. ljubijskog bataljona 43. brigade Vojske Republike Srpske, Ranko Došenović, u svojstvu pomoćnika komandanta za bezbjednost VI ljubijskog bataljona 43. brigade Vojske Republike Srpske, a ostali kao pripadnici čete Miska glava, odnosno vojne i civilne policije, svjesno i značajno doprinijeli udruženom zločinačkom poduhvatu sa namjerom izvršenja zajedničkog cilja progona osoba bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa teritorije općine Prijedor.


Predmet u toku


Napomene:

Dana 19.09.2018. godine, Sud Bosne i Hercegovine je donio rješenje kojim se krivični postupak u odnosu na optuženog Obradović Milorada (S1 1 K 029000 18 Kri), spaja sa predmetom Taranjac Slobodan i dr.

Dana 14.03.2022.godine Sud Bosne i Hercegovine je donio rješenje kojim se postupak u odnosu na optuženog Zekanović Radeta razdvaja, te će se isti nastaviti voditi pod oznakom Zekanović Rade (S1 1 K 042426 22 Kri).

Optuženi/na: Taranjac Slobodan
Branilac: Dragan Međović
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Glušac Milodrag
Branilac: Nebojša Pantić
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Babić Ranko
Branilac: Mersiha Delić
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Došenović Ranko
Branilac: Ranko Dakić
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Panić Zdravko
Branilac: Saša Dakić
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Vukić Trivo
Branilac: Sanda Zubanović
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Vukić Milan
Branilac: Cvijetin Adamović
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Knežević Slobodan
Branilac: Svetozar Davidović
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Obradović Milorad
Branilac: Tatjana Savić i Savan Zec
Presuda/Odluka

1.

Optuženi/na: Taranjac Slobodan
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa tačkom a), d), e), f) i k), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. i članom 29. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: općina Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

2.

Optuženi/na: Glušac Milorad
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa tačkom a), d), e), f) i k), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. i članom 29. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: općina Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

3.

Optuženi/na: Babić Ranko
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa tačkom a), d), e), f) i k), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. i članom 29. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: općina Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

4.

Optuženi/na: Došenović Ranko
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa tačkom a), d), e), f) i k), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. i članom 29. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

5.

Optuženi/na: Panić Zdravko
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa tačkom a), d), e), f) i k), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. i članom 29. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: općina Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

6.

Optuženi/na: Vukić Trivo
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa tačkom a), d), e), f) i k), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. i članom 29. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: općina Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

7.

Optuženi/na: Vukić Milan
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa tačkom a), d), e), f) i k), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. i članom 29. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: općina Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

8.

Optuženi/na: Knežević Slobodan
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa tačkom a), d), e), f) i k), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. i članom 29. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: općina Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

9.

Optuženi/na: Obradović Milorad
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa tačkom a), d), e), f) i k), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. i članom 29. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: općina Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Taranjac Slobodan
Mjere osiguranja Zabrana napuštanja mjesta stanovanja Period: 22.11.2021. -
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 22.11.2021. -
Mjere osiguranja Zabrana sastajanja s određenim licima Period: 22.11.2021. -
Optuženi/na: Glušac Milorad
Mjere osiguranja Zabrana napuštanja mjesta stanovanja Period: 21.01.2022. -
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 21.01.2022. -
Mjere osiguranja Zabrana sastajanja s određenim licima Period: 21.01.2022. -
Optuženi/na: Obradović Milorad
Pritvor Period: 14.06.2018. - 12.07.2018.
Mjere osiguranja Zabrana napuštanja mjesta stanovanja Period: 12.07.2018. -
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 12.07.2018. -
Mjere osiguranja Zabrana sastajanja s određenim licima Period: 12.07.2018. -
Optuženi/na: Knežević Slobodan
Pritvor Period: 22.03.2018. - 19.04.2018.
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 19.04.2018. -
Mjere osiguranja Obavezno javljanje određenom državnom organu Period: 19.04.2018. -
Mjere osiguranja Zabrana sastajanja s određenim licima Period: 19.04.2018. - 04.10.2020.

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 10. januara 2017. godine potvrdio optužnicu koja optužene Taranjac Slobodana, Glušac Miodraga, Babić Ranka, Došenović Ranka, Praštalo Marinka, Zekanović Radeta, Panić Zdravka, Vukić Trivu i Vukić Milana tereti da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti  u vezi sa članom 172. stav 1. i u vezi sa članom 180. stav 1. KZBiH.

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 10. februara 2017. godine  optuženi Slobodan Taranjac, Milodrag Glušac, Ranko Babić, Marinko Praštalo, Ranko Došenović, Rade Zekanović, Zdravko Panić, Trivo Vukić i Milan Vukić su se izjasnili da nisu krivi.

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 10.  aprila 2017. godine. U toku je iznošenje dokaza tužilaštva.

Sudeće vijeće u sastavu: Gluhajić Staniša, Jesenković Vesna, Maksumić Šaban.