S1 1 K 021351 16 Kri Senad Džananović i dr.

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c), e) i f) Krivičnog zakona BiH.

Tužilački broj: T 20 0 KT RZ 0010560 15

Broj optuženih: 2

Tužilac: Vladimir Simović

Sudija za prethodno saslušanje: Jasmina Kosović

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Halil Lagumdžija, Minka Kreho i Tatjana Kosović

Datum potvrđivanja optužnice : 16.01.2017.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Optužnica tereti optužene da su u vrijeme rata i oružanoga sukoba između pripadnika oružanih snaga Armije BiH i Vojske RS u periodu od aprila do augusta 1992. godine, na području Alipašinoga polja, općina Novi Grad, Sarajevo, kao pripadnici štaba TO „Stela“ i Specijalnih jedinica Armije RBiH, zajedno sa nadređenim Jusufom Prazinom i Samirom Kahvedžićem, svjesno i voljno sudjelovali u udruženom zločinačkom pothvatu koji je za cilj imao nezakonito zatočenje civila srpske nacionalnosti koji su nezakonito lišeni slobode na području grada Sarajeva, te podvrgnuti ubistvima, silovanjima, mučenju, nečovječnom postupanju, odvođenju na prinudni rad, te raznim oblicima tjelesnoga i psihičkoga zlostavljanja.


Predmet u toku


Napomene:

U predmetu Senad Džananović i dr. (S1 1 K 021351 17 KrI), Sud je 5.7.2018. godine donio rješenje kojim se razdvaja krivični postupak koji se vodi protiv optuženih Senada Džananovića i Edina Gadže, tako da će se postupak po optužnici Tužilaštva BiH u odnosu na optuženog Jasmina Erovića posebno voditi i dovršiti pod brojem S 1 1 K 028802 18 Kri. U odnosu na optužene Senada Džananovića i Edina Gadže postupak će se voditi pod već postojećim brojem S1 1 K 021351 17 KrI.

Optuženi/na: Senad Džananović
Branilac: Senad Dupovac
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Edin Gadžo
Branilac: Senad Bilić i Adi Bahtović
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Džananović Senad
Djelo: Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c), e) i f) Krivičnog zakona BiH, u vezi sa članovima 26, 29, 30 , 31 i 180. stav 1. i 2. istog zakona.
Mjesto učinjenja djela: Alipašino polje, Sarajevo
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

2.

Optuženi/na: Edin Gadžo
Djelo: Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. KZ BiH stav 1. tačka c), e) i f).
Mjesto učinjenja djela: Alipašino polje, Sarajevo
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Senad Džananović
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 15.02.2016.-27.02.2020.
Mjere osiguranja Zabrana sastajanja s određenim licima Period: 15.02.2016.-27.02.2020.
Mjere osiguranja Zabrana napuštanja mjesta stanovanja Period: 15.02.2016.-05.02.2018.
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 11.06.2021. -

Sud je dana, 16.1.2017. godine u predmetu Senad Džananović i dr. potvrdio optužnicu koja: Senada Džananovića, Edina Gadžu i Jasmina Erovića tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u vezi sa članom 173. stav 1. KZ BiH.

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 24.2.2017. godine  optuženi Džananović Senad, Gadžo Edin i Erović Jasmin su se izjasnili da nisu krivi.

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 12.7.2017. godine. Postupak iznošenja završnih riječi je okončan.

Sudeće vijeće u sastavu: Lagumdžija Halil, Marenić Željka, Kreho Minka

Dana 11.06.2021. godine donesena prvostepena presuda kojom se optuženi  Džananović Senad osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) godina, a optuženi Gadžo Edin na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

Žalbeni postupak na prvostepenu presudu je u toku.

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je 9.3.2022.godine. donijelo drugostepenu presudu u predmetu Senad Džananović i drugi, kojom su kao neosnovane odbijene žalbe Tužilaštva BiH i branilaca optuženih Senada Džananovića i Edina Gadže i potvrđena prvostepena presuda broj S1 1 K 021351 17 Kri od 11.6.2021. godine, kojom presudom je Sud optuženom Senadu Džananoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) godina, a optuženom Edinu Gadži kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.