S1 1 K 027404 18 Kri Momčilo Tešić

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo Genocid iz člana 171. tačka a i b KZBIH u vezi sa članom 189. stav 1. i članom 31. istog Zakona.

Tužilački broj: T20 0 KTRZ 0013215 16

Broj optuženih: 1

Tužilac: Predrag Tomić

Sudija za prethodno saslušanje: Jasmina Ćosić Dedović

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Mira Smajlović , Mediha Pašić, Zoran Božić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Amela Huskić, Mirza Jusufović, Zvjezdana Antonović

Datum potvrđivanja optužnice : 22.01.2018.Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Optužnica tereti optužene da su za vrijeme širokog i sistematičnog napada koji su u periodu od 06.07. do 19.07.1995. godine preduzimali Vojska Republike Srpske (VRS) i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva, zaštićene zone UN Srebrenica u okviru kojeg je djelimično istrijebljena grupa bošnjačkog naroda pri čemu je cjelokupno bošnjačko civilno stanovništvo do 40.000 civila Bošnjaka uklonjeno iz Zaštićene zone UN Srebrenica, a više od 8.000 muškaraca Bošnjaka i dječaka ubijeno, kao pripadnici Vlaseničke brigade VRS, znajući za taj napad i da njihove radnje čine dio tog napada, svjesno pružili pomoć članovima udruženog zločinačkog poduhvata čiji je plan i cilj bio da zatvore i pogube vojno sposobne muškarce Bošnjake iz srebreničke enklave, a prislilno premjeste žene, djecu i starce iz enklave i na taj način ih unište kao grupu.

 


Predmet u toku


Napomene:

Optuženi Borislav Stojišić i Rajko Drakulić se nalaze u bjekstvu i za njima je raspisana međunarodna potjernica.

Dana 24. maja 2022. godine Sud je donio rješenje kojim se razdvaja postupak u odnosu na optuženog Mileta Kosorića, te se predmet protiv ovog optuženog nastavlja voditi pod poslovnim brojem  S1 1 K 042883 22 Kri - Mile Kosorić

Optuženi/na: Momčilo Tešić
Branilac: Rade Golić
Presuda/Odluka

1.

Optuženi/na: Momčilo Tešić
Djelo: Genocid iz člana 171. tačka a i b KZBIH u vezi sa članom 189. stav 1. i članom 31. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Momčilo Tešić
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 21.12.2017.-
Mjere osiguranja Zabrana sastajanja s određenim licima Period: 21.12.2017.-
Pritvor Period: od 07.09.2022 -

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 22. januara 2018. godine optužnicu koja optužene Mileta Kosorića, Borislava Stojišića, Momčila Tešića i Rajka Drakulića  tereti da su počinili krivično djelo genocid iz člana 171. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 31. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Dana 12. aprila 2018. godine, u predmetu Mile Kosorić i dr. održano je ročište za izjašnjenje o krivnji optuženih, na kojem su se optuženi Mile Kosorić i Momčilo Tešić izjasnili da nisu krivi za krivično djelo genocid iz člana 171. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 31. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 12. juna2018. godine. U toku je izvođenje dokaza.

Sudeće vijeće u sastavu: Smajlović Mira, Pašić Mediha, Božić Zoran

Dokazni postupak okončan 08. jula 2022. godine, u toku izvođenje završnih riječi Tužilaštva BiH i odbrane.

Sud Bosne i Hercegovine je 7. septembra 2022. godine donio i javno objavio prvostepenu presudu u predmetu Momčilo Tešić kojom je optuženi Momčilo Tešić oglašen krivim da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi s tačkom a) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH), sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. istog Zakona. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina. Protiv ove presude dozvoljena je žalba vijeću Apelacionog odjeljenja Suda BiH u roku od 15 (petnaest) dana od prijema pismenog otpravka iste. Nakon izricanja prvostepene presude, vijeće je prema optuženom odredilo mjeru pritvora zbog postojanja opasnosti od bjekstva.