S1 1 K 027404 18 Kri Momčilo Tešić

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo Genocid iz člana 171. tačka a i b KZBIH u vezi sa članom 189. stav 1. i članom 31. istog Zakona.

Tužilački broj: T20 0 KTRZ 0013215 16

Broj optuženih: 1

Tužilac: Predrag Tomić

Sudija za prethodno saslušanje: Jasmina Ćosić Dedović

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Mira Smajlović , Mediha Pašić, Zoran Božić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Amela Huskić, Mirza Jusufović, Zvjezdana Antonović

Datum potvrđivanja optužnice : 22.01.2018.Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Optužnica tereti optužene da su za vrijeme širokog i sistematičnog napada koji su u periodu od 06.07. do 19.07.1995. godine preduzimali Vojska Republike Srpske (VRS) i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva, zaštićene zone UN Srebrenica u okviru kojeg je djelimično istrijebljena grupa bošnjačkog naroda pri čemu je cjelokupno bošnjačko civilno stanovništvo do 40.000 civila Bošnjaka uklonjeno iz Zaštićene zone UN Srebrenica, a više od 8.000 muškaraca Bošnjaka i dječaka ubijeno, kao pripadnici Vlaseničke brigade VRS, znajući za taj napad i da njihove radnje čine dio tog napada, svjesno pružili pomoć članovima udruženog zločinačkog poduhvata čiji je plan i cilj bio da zatvore i pogube vojno sposobne muškarce Bošnjake iz srebreničke enklave, a prislilno premjeste žene, djecu i starce iz enklave i na taj način ih unište kao grupu.

 


Predmet u toku


Napomene:

Optuženi Borislav Stojišić i Rajko Drakulić se nalaze u bjekstvu i za njima je raspisana međunarodna potjernica.

Dana 24. maja 2022. godine Sud je donio rješenje kojim se razdvaja postupak u odnosu na optuženog Mileta Kosorića, te se predmet protiv ovog optuženog nastavlja voditi pod poslovnim brojem  S1 1 K 042883 22 Kri - Mile Kosorić

Optuženi/na: Momčilo Tešić
Branilac: Rade Golić
Presuda/Odluka

1.

Optuženi/na: Momčilo Tešić
Djelo: Genocid iz člana 171. tačka a i b KZBIH u vezi sa članom 189. stav 1. i članom 31. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Momčilo Tešić
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 21.12.2017.-
Mjere osiguranja Zabrana sastajanja s određenim licima Period: 21.12.2017.-
Pritvor Period: od 07.09.2022 -

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 22. januara 2018. godine optužnicu koja optužene Mileta Kosorića, Borislava Stojišića, Momčila Tešića i Rajka Drakulića  tereti da su počinili krivično djelo genocid iz člana 171. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 31. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Dana 12. aprila 2018. godine, u predmetu Mile Kosorić i dr. održano je ročište za izjašnjenje o krivnji optuženih, na kojem su se optuženi Mile Kosorić i Momčilo Tešić izjasnili da nisu krivi za krivično djelo genocid iz člana 171. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 31. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 12. juna2018. godine. U toku je izvođenje dokaza.

Sudeće vijeće u sastavu: Smajlović Mira, Pašić Mediha, Božić Zoran

Dokazni postupak okončan 08. jula 2022. godine, u toku izvođenje završnih riječi Tužilaštva BiH i odbrane.

Sud Bosne i Hercegovine je 7. septembra 2022. godine donio i javno objavio prvostepenu presudu u predmetu Momčilo Tešić kojom je optuženi Momčilo Tešić oglašen krivim da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi s tačkom a) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH), sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. istog Zakona. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina. Protiv ove presude dozvoljena je žalba vijeću Apelacionog odjeljenja Suda BiH u roku od 15 (petnaest) dana od prijema pismenog otpravka iste. Nakon izricanja prvostepene presude, vijeće je prema optuženom odredilo mjeru pritvora zbog postojanja opasnosti od bjekstva.

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je 2.3.2023. otpremilo drugostepenu presudu u predmetu Momčilo Tešić, kojom je kao neosnovana odbijena žalba Tužilaštva BiH, a žalbe optuženog Momčila Tešića i branioca optuženog Momčila Tešića djelimično uvažene, te je prvostepena presuda Suda BiH od 7.9.2022. godine preinačena u odluci o krivičnopravnoj sankciji na način da je optuženi Momčilo Tešić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina, dok su u ostalom dijelu žalbe optuženog i branioca optuženog odbijene kao neosnovane i prvostepena presuda potvrđena. Protiv ove presude žalba nije dozvoljena.

Prvostepenom presudom od 7.9.2022. godine optuženi Momčilo Tešić oglašen je krivim za počinjenje krivičnog djela zločini protiv čovječnosti iz člana 172. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina.