X-KR-08/549-2 Gordan Đurić

Predmet nastao: Razdvajanjem postupka.

Optužnica: Krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stavak 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), d), e) i k), a sve u svezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Tužilački broj: KT- RZ-48/06

Broj optuženih: 1

Tužilac: Slavica Terzić

Sudija za prethodno saslušanje: Jasmina Kosović

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Minka Kreho, Marjan Pogačnik i Željka Marenić

Datum potvrđivanja optužnice : 08.01.2009.

Predmet pravosnažno okončan : 10.09.2009.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Republike Srpske, znajući za takav napad, i da njegove radnje čine dio tog napada, optuženi Gordan Đurić zajedno sa drugim licima počinio, učestvovao i pomagao u pripremanju i učinjenju krivičnih djela progona kroz prisilno preseljenja stanovništva, namjerna lišavanja drugih osoba života (ubijanja), nečovječno postupanje, pri tome svjesno i voljno učestvujući u udruženom zločinačkom pothvatu civilnih i vojnih vlasti opštine Prijedor, čiji članovi su još bili i Stakić Milomir, Drljača Simo, Kuruzović Slobodan, ali i drugi pripadnici civilnih i vojnih vlasti u Prijedoru i Republici Srpskoj čiji je cilj bio da se bošnjaci i hrvati progone sa taritorije pod kontrolom srpskih vlasti, čineći upravo i kaznena djela ubijanja, prisilnog preseljanja, nečovječnog postupanja.Napomene:

Dana 7. septembra 2009. godine Sud je donio rješenje o razdvajanju predmeta, te će se ubuduće ovaj predmet u odnosu na optuženog Gordana Đurića voditi pod oznakom Gordan Đurić (X-KR-08/549-2), dok će se u odnosu na optužene Zorana Babića, Milorada Radakovića, Milorada Škrbića, Ljubišu Četića, Dušana Jankovića i Željka Stojnića voditi pod oznakom Zoran Babić i dr. (X-KR-08/549).

Optuženi/na: Gordan Đurić
Branilac: Izet Baždarević i Dragan Međović
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Gordan Đurić
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stavak 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), d), e) i k), a sve u svezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Gordan Đurić
Pritvor Period: 14.10.2008. -10.09.2009.

Dana 10. septembra 2009. godine, Sud je prihvatio sporazum o priznanju krivnje sa Tužilaštvom BiH i izrekao presudu kojom se Gordan Đurić oglašava krivim za krivično djelo zločin protiv čovječnosti, te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od osam godina.