X- KRŽ -06/290 Jadranko Palija

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Optužnica tereti Jadranka Paliju za krivično djelo zločina protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa sljedećim tačkama a), e) g) i k) lišenje druge osobe života (ubistvo), zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode, silovanje i druga nečovječna djela. Jadranko Palija se, također, tereti za krivično djelo zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. KZ BiH u vezi sa sljedećim tačkama a), c) i f): napad na civilno stanovništvo, ubijanje, mučenje i pljačkanje u vezi s članom 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) KZ BiH.

Tužilački broj: KT-RZ-123/06

Broj optuženih: 1

Tužilac: Džemila Begović

Sudija za prethodno saslušanje: Hilmo Vučinić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Minka Kreho, Tore Lindseth, Roland Dekkers

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Dragomir Vukoje, Robert Carolan, Azra Miletić

Datum potvrđivanja optužnice : 05.01.2007.

Predmet pravosnažno okončan : 24.04.2008.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Prema navodima optužnice, optuženi Jadranko Palija je kao pripadnik VI krajiške brigade Vojske Srpske Republike BiH učestvovao u širokom i sistematičnom napadu na civilno stanovništvo bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području Bosanske krajine, uključujući područje općine Sanski Most.

 

Optuženi Palija je, navodno, zajedno s drugim vojnicima, dana 31. maja 1992. godine, učestvovao u napadu na selo Kljevci. U optužnici se navodi da su nakon napada, žene i djeca, odvojeni od muškaraca koji su potom odvedeni preko njiva zvane „vinogradine“. Prema navodima optužnice, optuženi je tada ubio pet muškaraca. Naknadno, optuženi je s drugim vojnicima, navodno, učestvovao u ubijanju 14 zatvorenika na način da su im naredili da se skinu i skaču s Vrhpoljskog mosta, te na njih pucali dok su padali u vodu.

 

Prema navodima optužnice, neutvrđenog dana u ljeto 1992. godine, optuženi je došao u kuću u Sanskom Mostu gdje je zatekao dvije žene s dvoje djece. Dalje se navodi da ih je Jadranko Palija zastrašivao govoreći da im život u Sanskom Mostu ne vrijedi ništa. Navodi se i da je optuženi potom poveo jednu od njih u drugi dio kuće, gdje ju je prijeteći pištoljem silovao. 

 

Između ostalog, u optužnici se, također, navodi da je optuženi u svojstvu vojnog policajca u periodu od 1993. godine do oktobra 1995. godine zaustavljao, zastrašivao i premlaćivao civile muslimanske nacionalnosti na teritoriji Sanskog Mosta.


Optuženi/na: Jadranko Palija
Branilac: Ranko Dakić, Dragoslav Perić
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Jadranko Palija
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa sljedećim tačkama a), e) g) i k) lišenje druge osobe života (ubistvo), zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode, silovanje i druga nečovječna djela. Krivično djelo zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. KZ BiH u vezi sa sljedećim tačkama a), c) i f): napad na civilno stanovništvo, ubijanje, mučenje i pljačkanje u vezi s članom 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Općina Sanski Most
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Jadranko Palija
Pritvor Period: 26.10.2006.- 02.11.2006.

Sud je optužnicu potvrdio 5. januara 2007. godine.

 

Optuženi se 19. januara 2007. godine izjasnio da nije kriv po svim tačkama optužnice.

 

Pretresno vijeće u sastavu: Minka Kreho, Tore Lindseth i Roland Dekkers.

 

Glavni pretres je započeo 28. marta 2007. godine

 

Sudsko vijeće je 28. novembra 2007. godine izreklo prvostepenu presudu kojom je optuženi Jadranko Palija oglašen krivim za krivična djela zločin protiv čovječnosti i ratni zločin protiv civilnog stanovništva, te osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 28 godina.

 

Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je 24.4.2008. godine.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Dragomir Vukoje, Robert Carolan i Azra Miletić.

 

Apelaciono vijeće je 24.4.2008. godine donijelo presudu kojom su odbijene, kao neosnovane, žalbe branilaca optuženog Jadranka Palije i potvrđena presuda Suda Bosne i Hercegovine od 28.11.2007. godine.