S1 2 K 040112 21 Ko Sukara Radenko

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo Prijevara u službi iz člana 222. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

Tužilački broj: T20 0 KTK 0019635 20

Broj optuženih: 1

Tužilac: Kasim Halilčević

Sudija za prethodno saslušanje: Enida Hadžiomerović

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Biljana Ćuković

Datum potvrđivanja optužnice : 05.10.2021.


Odjel: Odjel II


Predmet u toku

Optuženi/na: Sukara Radenko
Branilac: Vlado Adamović
Presuda/Odluka

1.

Optuženi/na: Sukara Radenko
Djelo: Krivično djelo Prevara u službi iz člana 222. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).
Mjesto učinjenja djela: Bosansko Grahovo
Vrijeme učinjenja djela: 2018. - 2020.
Krivičnim djelom oštećena: Javna imovina Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

Sud je u predmetu S1 2 K 040112 21 Ko dana 5.10.2021. godine potvrdio optužnicu koja optuženog Radenka Sukaru tereti da je počinio krivično djelo prevara u službi iz člana 222. stav 1. KZ BiH.

Dana 12.11.2021. godine optuženi Radenko Sukara se izjasnio da nije kriv za krivično djelo prevara u službi iz člana 222. stav 1. KZ BiH.

Glavni pretres je počeo 9.12.2021. godine.

Sud Bosne i Hercegovine, nakon okončanja dokaznog postupka u predmetu Radenko Sukara, donio je 31.3.2022. godine presudu kojom je optuženi Radenko Sukara oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo prevara u službi iz člana 222. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

U toku je žalbeni postupak.

Sud je 25.10.2022. donio drugostepenu presudu kojom je optuženi Radenko Sukara oglašen krivim da je radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo prijevara u službi iz člana 222. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH). Sud je optuženom za počinjeno krivično djelo izrekao uslovnu osudu kojom  se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i istovremeno određuje da se ova kazna neće izvršiti ako optuženi  u roku od 3 (tri) godine od dana pravosnažnosti ove presude ne počini novo krivično djelo. Na osnovu člana 222. stava 4. KZBiH, od optuženog se oduzima pribavljena protupravna imovinska korist u iznosu od 8.871,50 KM , koji novčani iznos je optuženi dužan uplatiti u korist budžeta BiH u roku od 3 (tri) mjeseca od dana pravosnažnosti presude.

Apelaciono vijeće Suda BiH je 3.2.2023. donijelo tećestepenu presudu u predmetu Radenko Sukara (S1 2 K 040112 22 Kžž) kojom se odbija kao neosnovana žalba branioca optuženog Radenka Sukare, te se potvrđuje drugostepena presuda Suda BiH od 25.10.2022. godine.