S1 1 K 041550 21 Kri Boban Inđić

Predmet nastao: Razdvajanjem postupka

Optužnica: optuženog tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a sve u vezi s članom 22. istog Zakona.

Tužilački broj: T20 0 KTRZ 0008767 14

Broj optuženih: 1

Tužilac: Džermin Pašić

Sudija za prethodno saslušanje: Željka Marenić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Vesna Jesenković, Šaban Maksumić, Staniša Gluhajić

Datum potvrđivanja optužnice : 18.05.2015.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici se navodi da su optuženi Luka Dragičević, kao komandant 2. podrinjske lake pješadijske brigade Višegrad, Boban Inđić kao komandir Interventne čete iste brigade, Obrad Poluga, Novak Poluga, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović, Petko Inđić, Radojica Ristić, Vuk Ratković i Mićo Jovičić kao pripadnici Interventne čete ili pripadnici I. čete I. bataljona, 2. podrinjske lake pješadijske brigade Višegrad, za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, koji je trajao od juna 1992. godine do decembra 1995. godine, na području općina Rudo i Višegrad, između Vojske Republike Srpske i Armije Bosne i Hercegovine, postupali suprotno pravilima međunarodnog prava, kršeći odredbe člana 3. stav 1. tačka a) Ženevske konvencije od 12.8.1949. godine. Prema navodima optužnice, Luka Dragičević je naredio, a ostali osumnjičeni izvršili, da se prema civilnom nesrpskom stanovništvu vrši protivzakonito odvođenje i zatvaranje, nečovječna postupanja, nanošenje velikih patnji i povreda tjelesnog integriteta i ubistva.Napomene:

Dana 01. novembra 2021. godine, Sud je donio rješenje u predmetu Luka Dragičević i drugi, kojim se postupak u odnosu na optuženog Bobana Inđića razdvaja, te nastavlja voditi pod poslovnim brojem i nazivom: S1 1 K 041550 21 Kri - Boban Inđić

Optuženi/na: Boban Inđić
Branilac: Senad Kreho
Presuda/Odluka

1.

Optuženi/na: Boban Inđić
Djelo: Ratni zločini protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. i u vezi s članom 22. KZSFRJ.
Mjesto učinjenja djela: Opštine Rudo i Višegrad
Vrijeme učinjenja djela: 1992. - 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

Sud Bosne i Hercegovine je 18. maja 2015. godine potvrdio optužnicu koja optužene: Luku Dragičevića, Bobana Inđića, Obrada Polugu, Novaka Polugu, Dragana Šekarića, Olivera Krsmanovića, Petka Inđića, Radojicu Ristića, Vuka Ratkovića i Miću Jovičića tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a sve u vezi s članom 22. istog Zakona.

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 26. juna 2015. godine pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi: Luka Dragičević, Boban Inđić, Obrad Poluga, Novak Poluga, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović, Petko Inđić, Radojica Ristić, Vuk Ratković i Mićo Jovičić izjasnili su se da nisu krivi.

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 12. oktobra 2015. godine. U toku je izvođenje dokaza Tužilaštva i odbrane optuženog.

Dokazni postupak okončan 13. oktobra 2022. godine, slijedi iznošenje završnih riječi Tužilaštva i odbrane optuženog.

Iznošenje završnih riječi odbrane okončano 01. decembra 2022. godine čime je završen glavni pretres. Izricanje presude zakazano za 19. januar 2023. godine.

Sud Bosne i Hercegovine je 19.1.2023., u predmetu Boban Inđić (S1 1 K 041550 21 Kri) nakon okončanog glavnog pretresa, izrekao prvostepenu presudu kojom je optuženi Boban Inđić oglašen krivim da je radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1., u vezi s članom 22. KZSFRJ. Za  počinjeno krivično djelo Sud je optuženom Bobanu Inđiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina.