S1 2 K 044756 22 Ko Milanko Obradović

Predmet nastao: Podizanjem optužnice

Tužilački broj: T20 0 KTK 0023422 22

Broj optuženih: 1

Tužilac: Igor Dubak

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Mirza Đozo

Datum potvrđivanja optužnice : 09.01.2023.Odjel: Odjel II


Činjenični supstrat optužnice:

Optuženi se između ostalog tererete da su, Obradović Milanko i Omerović Nedžad kao službena lica u institucijama BiH, uposlenici UIO BiH, te Miroslav Bovan u svojstvu policijskog službenika Granične policije BiH, dana 25.7.2021. godine na GP Vardište, svjesno i htijući propustili da izvrše službene radnje koju su bili dužni da izvrše, i time omogućili optuženom Stevanu Teletini uvoz robe propustivši da izvrše službenu radnju iz člana 92. Zakona o veterinarstvu BiH, iako ova roba ne ispunjava uslove iz člana 16., 24. i 25. istog Zakona, te na taj način omogućili Teletina Stevanu uvoz navedene robe bez plaćanja pripadajućih dadžbina suprotno članu 34., 56., 58. i 76. Zakona o carinskoj politici BiH u visini od 907,90 KM, za koji iznos je oštećen budžet BiH.


Predmet u toku


Napomene:

Sud je 6.3.3023. godine donio rješenje kojim se postupak u odnosu na optužene Miroslava Bovana, Nedžada Omerovića  i Stevana Teletinu razdvaja i nastavlja voditi pod novim nazivom brojem Bovan Miroslav i dr.  (S1 2 K 045194 23 K).

Optuženi/na: Milanko Obradović
Presuda/Odluka

1.

Optuženi/na: Milanko Obradović
Djelo: - primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 219. stav 3. u vezi sa stavom 2. KZBiH;
Mjesto učinjenja djela: GP Vardište
Vrijeme učinjenja djela: 2021.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

Sud Bosne i Hercegovine je 9.1.2023. godine u predmetu Milanko Obradović i dr. potvrdio optužnicu Tužilaštva BiH od 29.12.2022. godine koja optužene tereti da su počinili:

  • optuženi Milanko Obradović, kao službeno lice u institucijama BiH, primio novac da u okviru svoje službe ne izvrši službenu radnju koju je morao izvršiti, čime se tereti da je počinio krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 219. stav 3. u vezi sa stavom 2. KZBiH;
  • optuženi Miroslav Bovan, kao službeno lice u institucijama BiH, ne izvršivši službene dužnosti, drugom omogućio pribavljanje imovinske koristi, čime se tereti da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZBiH.
  • optuženi Nedžad Omerović, kao službeno lice u institucijama BiH, nije prijavio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna, čime se tereti da je počinio krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela ili počinioca iz člana 230. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZBiH
  • optuženi Stevan Teletina dao novac da službeno lice u institucijama BiH ne izvrši službenu radnju koju je morao izvršiti, čime se tereti da je počinio krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 218. stav 1. KZBiH.

Glavni pretres otvoren 27.2.2023. godine, u toku je izvođenje dokaza Tužilaštva BiH.

Sud je 16.5.2023. u predmetu Milanko Obradović (S1 2 K 044765 23 K) nakon održanog usmenog i javnog glavnog pretresa, donio i javno obajvio presudu kojom je optuženi Milanko Obradović oglašen krivim što je radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZBiH. Sud je optuženom za počinjeno krivično djelo izrekao kaznu zatvora u tajanju od jedne (1) godine.

Istovremeno, na osnovu zakonskih propisa, od optuženog se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela - novac u iznosu od 100,00 EUR, na ime primljenog dara, koji iznos je optuženi dužan uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 (trideset) dana od dana pravosnažnosti presude.