S1 1 K 018711 15 Kri Luka Dragičević i dr.

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Ratni zločini protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. i u vezi s članom 22. KZSFRJ.

Tužilački broj: T20 0 KTRZ 0008767 14

Broj optuženih: 8

Tužilac: Džermin Pašić

Sudija za prethodno saslušanje: Željka Marenić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Vesna Jesenković, Šaban Maksumić, Staniša Gluhajić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Amela Huskić, Redžib Begić, Zvjezdana Antonović

Datum potvrđivanja optužnice : 18.05.2015.Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici se navodi da su optuženi Luka Dragičević, kao komandant 2. podrinjske lake pješadijske brigade Višegrad, Boban Inđić kao komandir Interventne čete iste brigade, Obrad Poluga, Novak Poluga, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović, Petko Inđić, Radojica Ristić, Vuk Ratković i Mićo Jovičić kao pripadnici Interventne čete ili pripadnici I. čete I. bataljona, 2. podrinjske lake pješadijske brigade Višegrad, za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, koji je trajao od juna 1992. godine do decembra 1995. godine, na području općina Rudo i Višegrad, između Vojske Republike Srpske i Armije Bosne i Hercegovine, postupali suprotno pravilima međunarodnog prava, kršeći odredbe člana 3. stav 1. tačka a) Ženevske konvencije od 12.8.1949. godine. Prema navodima optužnice, Luka Dragičević je naredio, a ostali osumnjičeni izvršili, da se prema civilnom nesrpskom stanovništvu vrši protivzakonito odvođenje i zatvaranje, nečovječna postupanja, nanošenje velikih patnji i povreda tjelesnog integriteta i ubistva.


Predmet u toku


Napomene:

U predmetu Luka Dragičević i dr. (S1 1 K 018711 15 Kri) Sud je 2. juna 2016. godine donio rješenje o spajanju krivičnog postupka s krivičnim postupkom u predmetu Miodrag Mitrašinović.

U predmetu Luka Dragičević i dr. (S1 1 K 018711 15 Kri) Sud je 7. novembra 2016. godine donio rješenje kojim se postupak u odnosu na optuženog Miću Jovičića razdvaja, te će se ubuduće voditi pod oznakom Mićo Jovičić (S1 1 K 023594 16 Kri).

Sud je 15. aprila 2021. godine donio rješenje kojim se postupak u odnosu na optuženog Vuka Ratkovića obustavlja zbog smrti optuženog. 

Dana 01. novembra 2021. godine, Sud je donio rješenje u predmetu Luka Dragičević i drugi, kojim se postupak u odnosu na optuženog Bobana Inđića razdvaja, te nastavlja voditi pod poslovnim brojem i nazivom: S1 1 K 041550 21 Kri - Boban Inđić

Optuženi/na: Luka Dragičević
Branilac: Miodrag Stojanović
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Obrad Poluga
Branilac: Petko Pavlović
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Novak Poluga
Branilac: Veljko Ćivša
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Dragan Šekarić
Branilac: Nina Kisić
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Oliver Krsmanović
Branilac: Slaviša Prodanović
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Petko Inđić
Branilac: Senad Dupovac
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Radojica Ristić
Branilac: Nenad Rubež
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Miodrag Mitrašinović
Presuda/Odluka

1.

Optuženi/na: Luka Dragičević
Djelo: Ratni zločini protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. i u vezi s članom 22. KZSFRJ.
Mjesto učinjenja djela: Općine Rudo i Višegrad
Vrijeme učinjenja djela: 1992. - 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

2.

Optuženi/na: Obrad Poluga
Djelo: Ratni zločini protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. i u vezi s članom 22. KZSFRJ.
Mjesto učinjenja djela: Općine Rudo i Višegrad
Vrijeme učinjenja djela: 1992. - 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

3.

Optuženi/na: Novak Poluga
Djelo: Ratni zločini protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. i u vezi s članom 22. KZSFRJ.
Mjesto učinjenja djela: Općine Rudo i Višegrad
Vrijeme učinjenja djela: 1992. - 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

4.

Optuženi/na: Dragan Šekarić
Djelo: Ratni zločini protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. i u vezi s članom 22. KZSFRJ.
Mjesto učinjenja djela: Općine Rudo i Višegrad
Vrijeme učinjenja djela: 1992. - 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

5.

Optuženi/na: Oliver Krsmanović
Djelo: Ratni zločini protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. i u vezi s članom 22. KZSFRJ.
Mjesto učinjenja djela: Općine Rudo i Višegrad
Vrijeme učinjenja djela: 1992. - 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

6.

Optuženi/na: Petko Inđić
Djelo: Ratni zločini protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. i u vezi s članom 22. KZSFRJ.
Mjesto učinjenja djela: Općine Rudo i Višegrad
Vrijeme učinjenja djela: 1992. - 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

7.

Optuženi/na: Radojica Ristić
Djelo: Ratni zločini protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. i u vezi s članom 22. KZSFRJ.
Mjesto učinjenja djela: Općine Rudo i Višegrad
Vrijeme učinjenja djela: 1992. - 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

8.

Optuženi/na: Vuk Ratković
Djelo: Ratni zločini protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. i u vezi s članom 22. KZSFRJ.
Mjesto učinjenja djela: Općine Rudo i Višegrad
Vrijeme učinjenja djela: 1992. - 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

9.

Optuženi/na: Mićo Jovićić
Djelo: Ratni zločini protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. i u vezi s članom 22. KZSFRJ.
Mjesto učinjenja djela: Općine Rudo i Višegrad
Vrijeme učinjenja djela: 1992. - 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

Sud Bosne i Hercegovine je 18. maja 2015. godine potvrdio optužnicu koja optužene: Luku Dragičevića, Bobana Inđića, Obrada Polugu, Novaka Polugu, Dragana Šekarića, Olivera Krsmanovića, Petka Inđića, Radojicu Ristića, Vuka Ratkovića i Miću Jovičića tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a sve u vezi s članom 22. istog Zakona.

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 26. juna 2015. godine pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi: Luka Dragičević, Boban Inđić, Obrad Poluga, Novak Poluga, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović, Petko Inđić, Radojica Ristić, Vuk Ratković i Mićo Jovičić izjasnili su se da nisu krivi.

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 12. oktobra 2015. godine. U toku je izvođenje dokaza Tužilaštva i odbrane.

Dokazni postupak okončan 29. aprila 2022. godine. U toku je iznošenje završnih riječi Tužilaštva i odbrana optuženih.

Postupak iznošenja završnih riječi je okončan.

Sud Bosne i Hercegovine je 21. oktobra 2022. godine izrekao i javno objavio prvostepenu presudu u predmetu Luka Dragičević i drugi (S1 1 K 018711 15 Kri) kojom su optuženi Obrad Poluga, Novak Poluga, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović, Petko Inđić, Radojica Ristić i Miodrag Mitrašinović oglašeni krivim da su radnjama opisanim u izreci presude počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1., u vezi sa članom 22. KZSFRJ. Sud im je izrekao kazne zatvora od po 13 (trinaest) godina. Optuženi Luka Dragičević je, na osnovu odredbe člana 284. tačka c) ZKPBiH, oslobođen od optužbe jer nije dokazano da je radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1., u vezi sa članom 22. KZSFRJ.