S1 1 K 019836 15 Kri Ristanić Đorđe

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa članom 180. stav 1. istog Zakona.

Tužilački broj: T20 0 KTRZ 0003364 12

Broj optuženih: 1

Tužilac: Sead Đikić

Sudija za prethodno saslušanje: Mira Smajlović

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Šaban Maksumić Staniša, Gluhajić, Vesna Jesenković

Datum potvrđivanja optužnice : 01.12.2015.Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici se navodi da je optuženi Đorđe Ristanić u svojstvu predsjednika Ratnog predsjedništva opštine Brčko, u periodu od mjeseca aprila do mjeseca decembra 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada usmjerenog na stanovništvo bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području Brčkog i okoline, znajući za napad i da njegove radnje predstavljaju dio tog napada sa diskriminatorskom namjerom, kao učesnik udruženog zločinačkog poduhvata izvršio progon stanovništva i to ubistvima, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, prisilnim preseljenjem, mučenjem i drugim nečovječnim djelima slične prirode učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede, oduzimanjem prava na pravično i nepristrasno suđenje, uništavanjem kulturnih, historijskih i religijskih spomenika koji su kao kulturno i duhovno nasljeđe naroda pod posebnom zaštitom međunarodnog prava.

 


Predmet u toku

Optuženi/na: Ristanić Đorđe
Branilac: Senka Nožica
Presuda/Odluka

1.

Optuženi/na: Ristanić Đorđe
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa članom 180. stav 1. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: opština Brčko
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 01. decembra 2015. godine optužnicu koja optuženog Đorđa Ristanića tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 30. decembra 2015. godine pred Odjelom I za ratne zločine Suda, u predmetu Đorđe Ristanić, optuženi Đorđe Ristanić izjasnio se da nije kriv za krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 15.  marta 2016. godine. U toku je izvođenje dokaza Tužilaštva i odbrane.

Sudeće vijeće u sastavu: Maksumić Šaban, Gluhajić Staniša, Jesenković Vesna.