Održana radionica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove za uposlenike Suda BiH

21.12.2023, 14:01

U Sudu Bosne i Hercegovine 21. decembra 2023. održana je radionica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) za uposlenike Pravnog odjeljenja Suda BiH.

Radionicu Mehanizma u Sudu BiH održali su Emiliya Viktorova, viša pravna savjetnica Mehanizma za međunarodne krivične sudove i Idaver Memedov, pravni saradnik Mehanizma.

Na osnovu povratnih informacija, ranijih sastanaka nadležnih iz Mehanizma i Suda BiH, Služba za pravnu podršku sudskih vijeća u Mehanizmu izdvojila je dvije oblasti u kojima može prenijeti najbolje prakse pravosudnim uposlenicima na Sudu BiH: kako efikasno koristiti Bazu podataka sudske prakse i druga sredstva za pretraživanje da bi se identifikovala relevantna jurisprudencija MKSJ i Mehanizma; kao i metode za obavljanje istraživanja u oblasti prava i pružanja podrške sudijama koji sude u predmetima u vezi s ratnim zločinima, zločinima protiv čovječnosti i genocidom.

Željeni ishod je da se uposlenici Suda BiH dodatno osposobe za pristup relevantnoj jurisprudenciji i najboljoj praksi upravljanja predmetima na MKSJ i Mehanizmu koje bi mogle da olakšaju ujednačavanje sudske prakse i pravosudnih procedura Suda BiH.


Galerije

Radionica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove