Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove posjetila Sud Bosne i Hercegovine

12.07.2023, 16:11

Sudija Graciela Gatti Santana, predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, 12. jula 2023. godine posjetila je Sud Bosne i Hercegovine i tom prilikom se sastala s predsjednikom Suda Bosne i Hercegovine – Rankom Debevcem, predsjednicom Krivičnog odjeljenja Suda, sudijom Minkom Kreho i zamjenicom rukovodioca Pravnog odjeljenja, pravnom savjetnicom Elmom Čorbadžić.

Tokom posjete razgovarano je o aktuelnim pitanjima vezano za procesuiranje predmeta ratnih zločina, aktuelnostima u radu Mehanizma, kao i pitanjima od zajedničkog interesa. Sudija Graciela Gatti Santana se zahvalila na prijemu, razmjeni iskustava i mišljenja koje je dobila u Sudu, posebno naglasivši opredijeljenost Mehanizma za nastavak bliske saradnje i pružanja podrške Sudu Bosne i Hercegovine, kao i ostalim pravosudnim institucijama u njihovom radu.