Predstavnici Suda Bosne i Hercegovine učestvovali na Petoj godišnjoj konferenciji Pravosudnog foruma Bosne i Hercegovine

22.11.2021, 12:10

Predstavnici Suda Bosne i Hercegovine, sudija Hilmo Vučinić – predsjednik Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, Tihomir Lukes – sudija Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine i Elma Čorbadžić – pravna savjetnica i zamjenica rukovodioca Pravnog odjeljenja, učestvovali su na Petoj godišnjoj konferenciji Pravosudnog foruma Bosne i Hercegovine koja je održana 18. i 19.11.2021. godine u Mostaru.

Teme ovogodišnjeg foruma bile su „Harmonizacija sudske prakse u Bosni i Hercegovini“ – predstavljanje Izvještaja o primjeni standarda zaštite prava iz članova II.3.b) i II.3.f) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno članova 3. i 8. Evropske konvencije za ljudska prava i predstavljanje jedinstvene „Baze sudske prakse” četiri najviša suda u Bosni i Hercegovini.

 

Cilj Pravosudnog foruma je da se promovira provođenje Evropske konvencije o ljudskim pravima, te da se podstakne saradnja između najviših sudova u kontinuiranom razvoju vladavine prava i ljudskih prava kao i da se pruži pomoć procesu integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

 

Pravosudni forum dio je širih aktivnosti AIRE Centra Bosne i Hercegovine usmjerenih ka jačanju implementacije Evropske konvencije za ljudska prava i njenih standarda u Bosni i Hercegovini, a finansira ih Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.