Pripravnici Suda Bosne i Hercegovine održali simulaciju suđenja

07.04.2022, 11:14

Pripravnici u Pravnom odjeljenju Suda Bosne i Hercegovine u srijedu,  6. aprila 2022. godine,  u sudnici broj 6 u 12:30 sati, održali su simulaciju suđenja koju su sami, na svoju inicijativu, pripremili kako bi obilježili kraj svog pripravničkog staža .

Ovo je prva simulacija suđenja u organizaciji pripravnika Suda Bosne i Hercegovine prilikom koje su mladi pravnici pokazali vještine i znanje koje su stekli u radu sa sudijama i ostalim sudskim osobljem.  Simulacija suđenja je održana na temu iz krivične oblasti u okviru koje su pripravnici koristili svoja imena kao i imena izmišljenih likova, sami sačinili optužni akt koji su zastupali u simuliranom suđenju, pri čemu je potrebno naglasiti da nisu koristili podatke iz stvarnih sudskih spisa.

Predsjednik Suda, registrar Suda, te brojne sudije i kolege savjetnici i saradnici su podržali ovaj događaj svojim prisustvom u sudnici,  dok su ostale kolege bile u toku preko internog video-prenosa.  

Registrar Suda je istakla da su ovakvi vidovi praktičnog rada poželjni jer potiču timski rad i razvijaju vještine koje su potrebne za rad u pravosuđu, bez obzira na to da li ćete se kasnije naći u poziciji sudije, tužioca ili branioca.

Nekoliko pripravnika je prilikom pripreme projekta ocijenilo značaj ovog iskustva:

 „Cilj ovog projekta je bio da već u prvim godinama svog radnog iskustva počnemo vježbati ključne pravničke vještine, kao što su studiozno proučavanja svakog konkretnog slučaja, primjena pravne logike na taj slučaj, tehnike direktnog, unakrsnog i dodatnog ispitivanja i konačno, cilj projekta je i usavršavanje dragocjenih oratorskih vještina. Osim toga, čini mi se da većina nas iz ove generacije ima izuzetno temperamentan karakter, pa je bilo korisno vidjeti i naučiti kako prezentovati svoje stavove, kako se izboriti za svoje ideje, savladati eventualnu sujetu i na kraju, šta znači raditi u jednom velikom timu. Bilo je ovo zaista višestruko korisno iskustvo”.

„U odnosu na pripreme za jučerašnju simulaciju izdvojila bih da su iste bile u duhu timskog rada, zalaganja i razmjene stečenog znanja kroz naš pripravnički staž. Smatram da se u tim pripremama vidio odraz institucije u kojoj smo imali priliku steći ne samo pravno znanje, posebice sveobuhvatnosti procesa pred Sudom, već i značaja međusobne saradnje s kolegama, sa akcentom na podršku mentora i rukovodilaca, koja je neizmjerna motivacija za dalje profesionalno usavršavanje”.

„Predivno iskustvo i zaista jedan timski rad, sa svime što isti nosi. Drago mi je što smo i neke sitne nesuglasice riješili na način da smo na kraju svi pristali na kompromis, a moja lična satisfakcija je što sam uradila nešto malo više od onog očekivanog, neki bonus na standardna pripravnička zaduženja.”

 

Savjetnica koja je bila mentor u pripremi je naglasila: „Meni je bilo neizmjerno zadovoljstvo raditi s divnim mladim ljudima. Oduševila me njihova energija i želja da na ovaj način pokažu šta su sve imali priliku vidjeti i naučiti za godinu dana rada u Sudu.”

Sud mladim kolegama izražava zahvalnost za trud i rad, te želi uspješan nastavak karijere u pravosudnom sektoru.


Galerije

Pripravnici Suda Bosne i Hercegovine održali simulaciju suđenja