SUDIJA SUDA BOSNE I HERCEGOVINE I REGISTRAR UČESTVOVALI NA 8. GODIŠNJEM REGIONALNOM FORUMU

07.09.2021, 14:43

Sudija Suda Bosne i Hercegovine, Hasija Mašović i registrar Suda Bosne i Hercegovine, Emira Hodžić, učestvovale su na Osmom regionalnom forumu o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, održanom 3. i 4. septembra 2021. godine u organizaciji AIRE centra i Civil Rights Defenders. Tema ovogodišnjeg foruma bila je „nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa“.

Forum je obuhvatio centralnu konferenciju u Dubrovniku, na kojoj su učestvovali predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, sadašnje i bivše sudije tog Suda, kao i bivši direktor i sekretar Venecijanske komisije Savjeta Evrope. U nacionalnim radnim centrima u Beogradu, Podgorici, Prištini, Sarajevu, Tirani i Zagrebu, okupili su se predstavnici cijelog regiona, uključujući predsjednike i sudije vrhovnih i ustavnih sudova, ombudsmane, zastupnike država pred sudom u Strazburu, predstavnike pravosudnih centara/akademija i nevladinih organizacija, kao i istaknute pravne stručnjake iz regiona. Forum je predstavljao interaktivni skup, a učesnici iz regiona su preko videoprenosa imali priliku uključivati se i uživo diskutovati.

 

Sud Bosne i Hercegovine svojim učešćem izražava podršku sprovođenju cilja Foruma koji je usmjeren na promovisanje sprovođenja Evropske konvencije o ljudskim pravima na lokalnom nivou, podsticanje regionalne saradnje u kontinuiranom razvoju vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, kao i pružanje pomoći u procesu evropskih integracija država u regionu.

 


Galerije

Osmi regionalni forum 07092021