Studenti iz Amerike posjetili Sud BiH

29.06.2022, 09:22

Sud Bosne i Hercegovine ugostio je grupu od 14 studenata sa profesoricom Ann Petrila sa Univerziteta Denver, SAD.

Studenti su u studijskoj posjeti Bosni i Hercegovini u okviru koje žele iz prve ruke više saznati o rezultatima rada Suda BiH, posebno Odjela I za ratne zločine. U okviru posjete Sudu Bosne i Hercegovine studenti su imali priliku razgovarati sa predstavnicima Odjeljenja za podršku svjedocima i Odjeljenja za informisanje javnosti Suda Bosne i Hercegovine. Studenti su iskazali interes postavljajući veliki broj pitanja o radu Suda BiH. Na kraju posjete studenti su podstaknuti da i dalje prate rad Suda putem službene internet stranice Suda.


Galerije

Studenti iz Amerike posjetili Sud BiH