S1 1 K 020200 21 Krž Srećko Aćimović

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo genocid iz člana 171. tačke a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi s članom 180. stav 1. i članom 30. KZBiH.

Tužilački broj: T20 0 KTRZ 0011334 15

Broj optuženih: 1

Tužilac: Ibro Bulić

Sudija za prethodno saslušanje: Minka Kreho

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Staniša Gluhajić, Vesna Jesenković, Šaban Maksumić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Mirko Božović, Mirza Jusufović, Tihomir Lukes

Datum potvrđivanja optužnice : 28.12.2015.

Predmet pravosnažno okončan : 07.06.2021.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici se navodi da je optuženi Srećko Aćimović, u svojstvu komandanta II bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, u periodu od 14. do 16. jula 1995. godine, svjesno pružio pomoć članovima udruženog zločinačkog poduhvata čiji je plan i cilj bio da zatvore i po kratkom postupku pogube i zakopaju vojno sposobne muškarce Bošnjake iz srebreničke enklave, a prisilno premjeste žene, djecu i stare iz enklave, te ih na taj način unište kao grupu.


Optuženi/na: Srećko Aćimović
Branilac: Miloš Perić
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Srećko Aćimović
Djelo: Genocid iz člana 171. tačke a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi s članom 180. stav 1. i članom 30. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Srećko Aćimović
Mjere osiguranja Obavezno javljanje određenom državnom organu Period: 16.10.2021. -11.10.2021.
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 16.10.2020. -11.10.2021.
Pritvor Period: 30.11.2015. - 29.12.2015.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 28. decembra 2015. godine optužnicu koja optuženog Srećka Aćimovića  tereti da je počinio krivično djelo Genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 30. istog Zakona.

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 19. januara 2016. godine optuženi Aćimović Srećko se izjasnio da nije kriv.

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 24.  februara 2016. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Gluhajić Staniša, Jesenković Vesna, Maksumić Šaban

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je 16.10.2020. godine presudu u predmetu Srećko Aćimović kojom je optuženi Srećko Aćimović oglašen krivim da je počinio krivično djelo genocid iz člana 141. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZSFRJ) u vezi sa članom 24. istog Zakona (pomaganje). Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od devet (9) godina. Optuženom se u skladu sa članom 50. stav 1. KZSFRJ u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru počev od momenta lišenja slobode dana 30.11.2015. pa do 29.12.2015. godine.

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 7. juna 2021. godine.

Sud Bosne i Hercegovine otpremio je 16.8.2021. godine drugostepenu presudu u predmetu Srećko Aćimović od 7.6.2021. godine, kojom je odbijena kao neosnovana žalba Tužilaštva BiH, dok je žalba branioca optuženog Srećka Aćimovića uvažena u pogledu odluke o kazni, te je prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine broj S1 1 K 020200 16 Kri od 16.10.2020. godine u tom dijelu preinačena, tako što je optuženi Srećko Aćimović za krivično djelo genocid iz člana 141. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u vezi s članom 24. istog Zakona (pomaganje), za koje je tom presudom oglašen krivim, na osnovu navedene zakonske odredbe, te odredaba članova 33, 38. stav 1, član 41. stav 1. KZSFRJ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od sedam (7) godina, dok je u ostalom dijelu žalba branioca odbijena i prvostepena presuda potvrđena.