Izricanje presude u predmetu Srećko Aćimović

15.10.2020, 10:19

Sud Bosne i Hercegovine izreći će sutra, 16.10.2020. godine, u 9:00 sati u sudnici broj 6, presudu u predmetu Srećko Aćimović. Optužnica ga tereti za krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 30. istog Zakona.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Srećko Aćimović, u svojstvu komandanta II bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, u periodu od 14. do 16. jula 1995. godine, svjesno pružio pomoć članovima udruženog zločinačkog poduhvata čiji je plan i cilj bio da zatvore i po kratkom postupku pogube i zakopaju vojno sposobne muškarce Bošnjake iz srebreničke enklave, a prisilno premjeste žene, djecu i stare iz enklave, te ih na taj način unište kao grupu.