X-KŽ-05/10 Miloš Antonić

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, krivotvorenje službene isprave iz člana 389. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, pranje novca iz člana 209. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, porezna utaja iz člana 210. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine a u vezi sa članom 31. KZ BiH.

Tužilački broj: KT-193/05

Broj optuženih: 1

Tužilac: Božo Mihajlović

Sudija za prethodno saslušanje: Mehmed Šator

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Šaban Maksumić, Mirza Jusufović, Malcom Simmons

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Manfred Dauster, Vlado Adamović, Jasminka Oručević

Datum potvrđivanja optužnice : 10.02.2006.

Predmet pravosnažno okončan : 15.05.2006.


Odjel: Odjel II


Činjenični supstrat optužnice:

Optužnica navodi da je optuženi, postupajući u svojstvu vlasnika i ovlaštene osobe preduzeća \"Antony Company\" d.o.o Sarajevo (Antony Company), zloupotrijebio ovlaštenja ovlaštene osobe da bi za sebe pribavio nezakonitu imovinsku korist. Optuženi je, prema navodima optužnice, za određenu novčanu naknadu organizirao nezakonito poslovanje preduzeća „Antony Company“ sa drugim pravnim i fizičkim licima i to: \"Kafa Prom\" d.o.o Sarajevo, \"Granini\" d.o.o Sarajevo, \"Pink\" d.o.o Zenica, \"Jubil\" d.o.o Sarajevo, \"Vik\" d.o.o Busovača i \"Jasa\" d.o.o Kakanj.

Optužnica dalje navodi da je optuženi, kao pripadnik organizirane grupe osoba, u ime preduzeća\" Antony Company\" potpisao i pečatom istog preduzeća ovjerio krivotvorene poslovne isprave.  Na ovaj način on je navodno omogućio ovlaštenim osobama gore navedenih preduzeća da lažno iskažu poslovanje u cilju izbjegavanja plaćanja poreznih i dugih davanja.

Optuženi je, prema daljim navodima, pomogao ovlaštenim osobama gore navedenih preduzeća da novac pribavljen i korišten u nezakonitom poslovanju vrate u privredni opticaj kao zakonito ostvaren promet novca. On je, takođe, prema navodima optužnice novac pribavljen izvršenjem krivičnih djela primio i koristio u privrednom poslovanju svog preduzeća.


Optuženi/na: Miloš Antonić
Branilac: Aida Husić
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Miloš Antonić
Djelo: Krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, krivotvorenje službene isprave iz člana 389. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, pranje novca iz člana 209. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, porezna utaja iz člana 210. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine a u vezi sa članom 31. KZ BiH.
Vrijeme učinjenja djela: 2005.
Krivičnim djelom oštećena: Javna imovina Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Miloš Antonić
Pritvor Period: 16.09.2005.-14.02.2006.

Sud Bosne i Hercegovine je optužnicu potvrdio 10. februara 2006. godine.

Optuženi je na ročištu održanom 02. marta 2006. godine priznao krivnju, a pretresno vijeće mu je 24. marta 2006. godine izreklo presudu osudivši ga na kaznu zatvora u trajanju od pet godina.

Drugostepenom presudom od 15. maja 2006. godine potvrđena je prvostepena presuda izrečena u ovom predmetu.