Antonić Miloš osuđen na pet godina zatvora

24.03.2006, 00:00
Pretresno vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine je danas izreklo presudu Antonić Milošu, osudivši ga na kaznu zatvora u trajanju od pet godina.

Antonić Miloš je na ročištu održanom 2. marta 2006. godine dao izjavu o priznanju krivnje za krivična djela koja su mu stavljena na teret. Sud je takvu izjavu prihvatio i oglasio optuženog krivim za krivično djelo organizovani kriminal iz člana  250. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa krivičnim djelima:

  • zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH);
  • krivotvorenje službene isprave iz člana 389. KZ FBiH;
  • pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH;
  • porezna utaja iz člana 210. stav 2. KZ BiH, a u vezi sa članom 31. KZ BiH – pomaganje.