S1 1 K 014264 13 Krž (X-KRŽ-05/24-1) Petar Mitrović

Predmet nastao: Razdvajanjem postupka.

Optužnica: Krivično djelo genocid iz člana 171. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH), u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZBiH.

Tužilački broj: KT-RZ-10/05

Broj optuženih: 1

Tužilac: Ibro Bulić i Kwai Hong Ip

Sudija za prethodno saslušanje: Richard Gebelein

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Hilmo Vučinić, Shireen Avis Fisher, Paul Melchior Brilmana

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Azra Miletić, Tihomir Lukes, Mirko Božović

Datum potvrđivanja optužnice : 19.12.2005.

Predmet pravosnažno okončan : 22.01.2014.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Optužnica tereti optuženog Petra Mitrovića da je u svojstvu pripadnika Trećeg voda „Skelani” u sastavu Drugog odreda Specijalne policije Šekovići, zajedno s Milenkom Trifunović, u svojstvu komandira Trećeg voda „Skelani” kojim je vodom komandovao, Aleksandrom Radovanovićem, Slobodanom Jakovljevićem, Branislavom Medanom, kao specijalcima-policajcima u sastavu istog voda, te Branom Džinićem, kao specijalcem-policajcem u Drugom odredu Specijalne policije Šekovići, u periodu od 10.7. do 19.7.1995. godine, u kom su Vojska Republike Srpske i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzimali širok i sistematičan napad na pripadnike bošnjačkog naroda zaštićene zone UN-a Srebrenica, s planom da djelimično istrijebe skupinu bošnjačkog naroda, tako da žene i djecu protjeraju iz zaštićene zone, a organizovano i sistematski zarobe i po prijekom postupku strijeljanjem pogube muškarce Bošnjake.


Optuženi/na: Petar Mitrović
Branilac: Vesna Škiljević - Tupajić
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Petar Mitrović
Djelo: Genocid iz člana 171. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Petar Mitrović
Pritvor Period: 20.06.2005.-

Optužnicom Tužilaštva BiH od 12.12.2005. godine, a koja je potvrđena 19.12.2005. godine, optuženi Petar Mitrović zajedno sa još 10 optuženih terete se da su počinili krivično djelo genocid iz člana 171. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Pretresno vijeće u sastavu: Hilmo Vučinić, Shireen Avis Fisher i Paul Melchior Brilman.

 

Vijeće je 21. maja 2008. godine, odlučujući o razdvajanju postupka po članu 26. ZKP BiH, odlučilo da se u krivičnom predmetu protiv optuženih Miloša Stupara i ostalih, krivični predmet protiv optuženog Petra Mitrovića i protiv optuženog Miladina Stevanovića razdvoji, tako da se imaju posebno dovršiti kao tri zasebna predmeta.

 

Sud je 29. jula 2008. godine donio prvostepenu presudu kojom je optuženi Petar Mitrović oglašen krivim za krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) KZ BiH u vezi s članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH i osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od trideset i osam (38) godina. 

 

Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je: 07.09.2008. godine

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Tihomir Lukes, Azra Miletić i John Fields.

 

Presudom apelacionog vijeća Odjela I za ratne zločine od 7. septembra 2009. godine prvostepena presuda od 29. jula 2008. godine preinačena je u smislu kazne, te je optuženi Petar Mitrović osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 28 godina.

 

Nakon što je Ustavni sud BiH usvojio apelaciju Petra Mitrovića, osuđenog pred Sudom Bosne i Hercegovine, utvrdio povredu prava apelanta iz člana 7. stav 1. Evropske konvencije, ukinuo drugostepenu presudu Suda BiH br. X-KRŽ-05/24-1 od 7.9.2009. i naložio Sudu Bosne i Hercegovine da „po hitnom postupku, donese novu odluku u skladu s članom 7. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda“, Apelaciono odjeljenje Suda BiH je 18. novembra 2013. godine donijelo rješenje kojim se obustavlja izvršenje kazne zatvora Petru Mitroviću osuđenom na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 28 godina za krivično djelo genocid. Ukidanjem drugostepene presude Suda BiH od strane Ustavnog suda BiH prestao je da postoji zakonski osnov za dalje izdržavanje kazne zatvora osuđenog lica.

 

 Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je 22. januara 2014.godine.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Azra Miletić, Tihomir Lukes i Mirko Božović.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 29. aprila 2014. godine presudu u predmetu Petar Mitrović kojom se žalba branilaca optuženog Petra Mitrovića djelimično uvažava, pa se presuda Suda od 29. jula 2008. godine preinačava u pogledu pravne kvalifikacije na način da se optuženi Petar Mitrović oglašava krivim za krivično djelo genocid iz člana 141. Krivičnog zakona SFRJ u vezi s članom 24. (pomaganje) istog Zakona, te se osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.