S1 1 K 002680 20 Krž Šušnjar Radomir

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ) u vezi sa članom 22. istog zakona.

Tužilački broj: T20 0 KTRZ 0001161 11

Broj optuženih: 1

Tužilac: Seid Marušić

Sudija za prethodno saslušanje: Staniša Gluhajić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Enida Hadžiomerović, Jasmina Ćosić Dedović, Darko Samardžić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Dragomir Vukoje, Senadin Begtašević, Tihomir Lukes

Datum potvrđivanja optužnice : 24.10.2017.

Predmet pravosnažno okončan : 11.02.2020.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Optužnica tereti optuženog Radomira Šušnjara da je za vrijeme oružanog sukoba i rata u Bosni i Hercegovini, između Armije Republike Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske, na području općine Višegrad dana, 14.06.1992. godine ili približno tog datuma, u večernjim satima, zajedno sa Milanom Lukićem i Sredojem Lukićem, kao pripadnicima paravojne formacije, naoružani automatskim puškama, a on i nožem, učestvovao u napadu, nečovječnom postupanju i pljačkanju imovine stanovništva, na način da su došli u privatnu kuću u kojoj su prethodno dovedeni civili bošnjačke nacionalnosti iz sela Koritnik, te uz prijetnju otuđili novac, zlato i druge dragocjenosti. Pod izgovorom da im je ugrožena sigurnost, a u namjeri da ih liše života, naređivali da izađu iz privatne kuće i da u koloni pređu u drugu privatnu kuću, gdje su ih natjerali da uđu u prostoriju u prizemlju kuće, kojom prilikom je u tu prostoriju Radomir Šušnjar ugurao posljednjeg civila u koloni i zaključao vrata, onemogućavajući time da civili izađu i pobjegnu iz kuće, da bi potom u tu prostoriju Milan Lukić ubacio zapaljivu eksplozivnu napravu, nakon čega je Radomir Šušnjar u tu prostoriju ubacio ručnu bombu, dok su svi istovremeno iz automatskog oružja pucali po kući, kako bi spriječili civile da pobjegnu. Svjesni da se radi o civilima i da ispaljivanjem metaka i gelera bombe mogu nastupiti povrede i teška ranjavanja, taj napad je imao za posljedicu lišavanje života zatočenih civila.

 


Optuženi/na: Šušnjar Radomir
Branilac: Dejan Bogdanović
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Šušnjar Radomir
Djelo: Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ) u vezi sa članom 22. istog zakona.
Mjesto učinjenja djela: Višegrad
Vrijeme učinjenja djela: 1992. - 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Šušnjar Radomir
Pritvor Period: 25.06.2018. - 26.12.2020.

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 24. oktobra 2017. godine potvrdio optužnicu koja optuženog Radomira Šušnjara tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za određivanje mjere pritvora, u predmetu Radomir Šušnjar, sudija za prethodno saslušanje Suda Bosne i Hercegovine djelimično je prihvatio prijedlog Tužilaštva BiH i optuženom Radomiru Šušnjaru dana, 25.06.2018. godine, odredio pritvor. Pritvor je određen iz razloga propisanih članom 132. stav 1. tačke a) i b) ZKP BiH, a može trajati najduže 2 (dvije) godine od dana lišenja slobode optuženog, odnosno najkasnije do 24.06.2020. godine ili do drugačije odluke Suda.

Dana, 02.07.2018. godine održano je ročište za izjašnjenje o krivnji optuženog na kojem se optuženi Radomir Šušnjar izjasnio da nije kriv.

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 24.  avgust 2018. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Hadžiomerović Enida, Ćosić Dedović Jasmina, Samardžić Darko

Sud Bosne i Hercegovine, Odjel I za ratne zločine, nakon održanog glavnog pretresa je dana 30.10.2019. godine izrekao prvostepenu presudu u predmetu Radomir Šušnjar, kojom je optuženi Radomir Šušnjar oglašen krivim da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) u vezi sa članom 22. istog zakona. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 11.  februara 2020. godine.

Sud je u predmetu Radomir Šušnjar, dana 17.3.2020. godine, otpremio drugostepenu presudu od 11.2.2020. godine kojom je potvrđena prvostepena presuda, a kojom je optuženi Radomir Šušnjaroglašen krivim da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) u vezi sa članom 22. istog Zakona. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.