S1 1 K 029228 18 Kri Rade Garić

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), e), f), g) i) i k), a sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Tužilački broj: T20 0 KTRZ 0015261 18

Broj optuženih: 1

Tužilac: Predrag Tomić

Sudija za prethodno saslušanje: Mediha Pašić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Jasmina Ćosić Dedović, Enida Hadžiomerović i Darko Samardžić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Amela Huskić, Mirko Božović i Senadin Begtašević

Datum potvrđivanja optužnice : 23.08.2018.

Predmet pravosnažno okončan : 29.11.2021.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Optužnica tereti optuženog Radeta Garića da je u periodu od aprila do kraja 1992. godine, u općini Vlasenica, u okviru širokog i sistematičnog napada srpskog Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane Vlasenica, paravojnih formacija, Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kasnije Vojske Republike Srpske, Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Republike Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i dijela Jugoslavenske narodne armije, i to Novosadskog korpusa JNA, usmjerenog protiv bošnjačkog civilnog stanovništva općine Vlasenica, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio tog napada, počinio progon bošnjačkog civilnog stanovništva općine Vlasenica na političkoj, nacionalnoj, kulturnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi ubistvima, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, mučenjima, silovanjima, prisilnim nestancima osoba i drugim nečovječnim djelima slične prirode učinjenih u namjeri nanošenja velike patnje i ozbiljne fizičke i psihičke povrede i narušenja zdravlja.

Optuženi Rade Garić se također tereti da je za vrijeme širokog i sistematičnog napada, koji su u periodu od 06.07. do augusta 1995. godine vršili Vojska Republike Srpske i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva Zaštićene zone UN Srebrenica, u svojstvu komandira Interventnog voda u sastavu Vlaseničke brigade, znajući za taj napad i da njegove radnje čine dio napada, počinio progon civilnog bošnjačkog stanovništva.


Optuženi/na: Rade Garić
Branilac: Petko Pavlović
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Rade Garić
Djelo: Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), e), f), g) i) i k), a sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Mjesto učinjenja djela: Vlasenica
Vrijeme učinjenja djela: 1992. - 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Rade Garić
Pritvor Period: 20.12.2017. -19.10.2020., 18.03.2021. -21.01.2022.
Mjere osiguranja Zabrana napuštanja mjesta stanovanja Period: 19.10.2020. - 18.03.2021.
Mjere osiguranja Zabrana sastajanja s određenim licima Period: 19.10.2020. - 18.03.2021.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 23. augusta 2018. godine optužnicu koja optuženog Radeta Garića tereti za počinjenje krivičnog djela Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), e), f), g) i) i k), a sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.  

U predmetu Rade Garić dana, 21.09.2018. godine optuženi Rade Garić se na ročištu za izjašnjenje o krivnji izjasnio da nije kriv za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), e), f), g) i) i k), a sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.   

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 11.  oktobra 2018. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Ćosić Dedović Jasmina, Hadžiomerović Enida, Samardžić Darko

Sud Bosne i Hercegovine je donio i dana 16.8.2021. godine javno objavio prvostepenu presudu u predmetu protiv optuženog Radeta Garića kojom je optuženi Rade Garić oglašen krivim da je počinio krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), e), i) i k), sve u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Sud je optuženom Radetu Gariću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina. Istom presudom optuženi Rade Garić oslobođen je optužbe za pojedine inkriminacije kako je to naznačeno u izreci presude, čime bi počinio krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama g) i i) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. istog Zakona.

Vijeće u drugostepenom postupku u sastavu: Amela Huskić, Mirko Božović i Senadin Begtašević.

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je u predmetu Rade Garić (S1 1 K 029228 21 Krž 20) dana 29.11.2021. godine donijelo, a 29.12.2021. godine otpremilo, drugostepenu presudu kojom je kao neosnovana odbijena žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, dok je žalba branioca optuženog Radeta Garića djelimično uvažena, pa je presuda Suda Bosne i Hercegovine od 16.8.2021. godine preinačena u pogledu odluke o krvičnopravnoj sankciji, na način da je optuženi Rade Garić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 17 (sedamnaest) godina za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a) ubistvo, e) zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, i) prisilni nestanak osoba i k) druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja, sve u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, za koje djelo je prvostepenom presudom oglašen krivim, na osnovu odredbi članova 39, 42. stav 1. i 2, 48. stav 1. i 2. i 49. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Protiv ove presude žalba nije dozvoljena.


Vijesti: