S1 1 K 024608 19 Kri Ibrahim Purić i dr.

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH) i kirivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. KZBiH, sve u vezi s članom 29., 180. stav 1. i 2. istog Zakona.

Tužilački broj: T20 0 KTRZ 0000108 06

Broj optuženih: 8

Tužilac: Ivan Matešić

Sudija za prethodno saslušanje: Željka Marenić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Jasmina Ćosić Dedović, Enida Hadžiomerović, Darko Samardžić

Datum potvrđivanja optužnice : 15.02.2019.Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici se, između ostalog, navodi da su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Armije Republike Bosne i Hercegovine (AR BiH) i Hrvatskog vijeća obrane (HVO), Ibrahim Purić u svojstvu komandanta 325. brdske brigade AR BiH i komandanta Taktičke grupe (TG) Sjever 3. Korpusa AR BiH, Ibrahim Tarahija u svojstvu komandanta III bataljona 325. bbr AR BiH, Nijaz Sivro u svojstvu pomoćnika komandanta za bezbjednost 325. bbr AR BiH, Rušit Nurković u svojstvu pomoćnika komandanta za moral, informativno-propagandnu djelatnost (IPD) i vjerska pitanja (VP) 325. bbr AR BiH, kao i predsjednik Komisije za razmjenu 325. bbr, te Almir Sarajlić, Šaćir Omanović, Sadik Omanović i Kasim Kavazović u svojstvu pripadnika 325. bbr. AR BiH, dana, 22.12.1993. godine prilikom unaprijed isplaniranog i pripremljenog napada na vojnike Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i civilno stanovništvo hrvatske nacionalnosti Križančevog sela, Šafradina i Dubravice, općina Vitez, u kojem napadu je strijeljano najmanje dvanaest (12) vojnika HVO-a, koji su se prethodno predali, te lišene života dvije žene hrvatske nacionalnosti koje nisu učestvovale u borbenim dejstvima, postupajući protivno odredbi člana 3. stav 1. tačka a) Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata od 12. augusta 1949. godine i odredbi člana 3. stav 1. tačka a) Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima od 12. augusta 1949. godine, te protivno odredbi člana 48. i člana 51. stav 1., 2., 3., 4. i 87. Dopunskog protokola I – uz Ženevsku konvenciju od 12. augusta 1949. godine o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba.


Predmet u toku

Optuženi/na: Sarajlić Almir
Branilac: Nermin Vila
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Omanović Sadik
Branilac: Kerim Čelik
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Omanović Šaćir
Branilac: Lejla Terzimehić
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Kavazović Kasim
Branilac: Sabina Mehić
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Tarahija Ibrahim
Branilac: Zlatko Ibrišimović
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Sivro Nijaz
Branilac: Lejla Čović
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Nurković Rušit
Branilac: Bajro Avdić
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Purić Ibrahim
Branilac: Enver Baždar
Presuda/Odluka

1.

Optuženi/na: Purić Ibrahim
Djelo: Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) i kirivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. KZ BiH, sve u vezi s članom 29., 180. stav 1. i 2. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: Vitez
Vrijeme učinjenja djela: 1993.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

2.

Optuženi/na: Sivro Nijaz
Djelo: Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) i kirivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. KZ BiH, sve u vezi s članom 29., 180. stav 1. i 2. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: Vitez
Vrijeme učinjenja djela: 1993.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

3.

Optuženi/na: Tarahija Ibrahim
Djelo: Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) i kirivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. KZ BiH, sve u vezi s članom 29., 180. stav 1. i 2. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: Vitez
Vrijeme učinjenja djela: 1993.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

4.

Optuženi/na: Nurković Rušit
Djelo: Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) i kirivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. KZ BiH, sve u vezi s članom 29., 180. stav 1. i 2. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: Vitez
Vrijeme učinjenja djela: 1993.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

5.

Optuženi/na: Sarajlić Almir
Djelo: Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) i kirivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. KZ BiH, sve u vezi s članom 29., 180. stav 1. i 2. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: Vitez
Vrijeme učinjenja djela: 1993.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

6.

Optuženi/na: Omanović Šaćir
Djelo: Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) i kirivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. KZ BiH, sve u vezi s članom 29., 180. stav 1. i 2. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: Vitez
Vrijeme učinjenja djela: 1993.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

7.

Optuženi/na: Omanović Sadik
Djelo: Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) i kirivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. KZ BiH, sve u vezi s članom 29., 180. stav 1. i 2. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: Vitez
Vrijeme učinjenja djela: 1993.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

8.

Optuženi/na: Kavazović Kasim
Djelo: Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) i kirivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. KZ BiH, sve u vezi s članom 29., 180. stav 1. i 2. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: Vitez
Vrijeme učinjenja djela: 1993.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Purić Ibrahim
Mjere osiguranja Zabrana sastajanja s određenim licima Period: 19.01.2018. - 17.11.2020.
Optuženi/na: Sarajlić Almir
Pritvor Period: 22.11.2018. - 06.05.2019.
Mjere osiguranja Zabrana napuštanja mjesta stanovanja Period: 06.05.2019. - 11.09.2019.
Optuženi/na: Sarajlić Almir
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 11.09.2019. - 17.01.2020.
Mjere osiguranja Zabrana sastajanja s određenim licima Period: 19.01.2018. - 17.11.2020.
Optuženi/na: Omanović Sadik
Pritvor Period: 22.11.2018. - 06.05.2019.
Mjere osiguranja Zabrana napuštanja mjesta stanovanja Period: 06.05.2019. - 11.09.2019.
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 11.09.2019. - 17.01.2020.
Optuženi/na: Omanović Šaćir
Mjere osiguranja Zabrana sastajanja s određenim licima Period: 19.01.2018. - 17.11.2020.
Pritvor Period: 22.11.2018. - 06.05.2019.
Mjere osiguranja Zabrana napuštanja mjesta stanovanja Period: 06.05.2019. - 11.09.2019.
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 11.09.2019. - 17.01.2020.
Optuženi/na: Kavazović Kasim
Mjere osiguranja Zabrana sastajanja s određenim licima Period: 19.01.2018. - 17.11.2020.
Pritvor Period: 22.11.2018. - 06.05.2019.
Mjere osiguranja Zabrana napuštanja mjesta stanovanja Period: 06.05.2019. - 11.09.2019.
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 11.09.2019. - 17.01.2020.
Optuženi/na: Tarahija Ibrahim
Mjere osiguranja Zabrana sastajanja s određenim licima Period: 19.01.2018. - 17.11.2020.
Optuženi/na: Sivro Nijaz
Mjere osiguranja Zabrana sastajanja s određenim licima Period: 19.01.2018. - 17.11.2020.
Optuženi/na: Nurković Rušit
Mjere osiguranja Zabrana sastajanja s određenim licima Period: 19.01.2018. - 17.11.2020.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 15. februara 2019. godine optužnicu koja optužene: Ibrahima Tarahiju, Nijaza Sivro, Rušita Nurkovića, Almira Sarajlića, Sadika Omanovića, Šaćira Omanovića i Kasima Kavazovića tereti za krivično djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a), a sve u vezi sa članom 29. i 180 stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH), dok se optuženi Ibrahim Purić tereti za krivična djela Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke a), b), c) i f) KZBIH i krivično djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a), sve u vezi s članom 180. stav 2. istog zakona.

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 25. marta 2019. godine u predmetu Ibrahim Purić i dr.  optuženi Ibrahim Purić, Ibrahim Tarahija, Nijaz Sivro, Rušit Nurković, Almir Sarajlić, Sadik Omanović, Šaćir Omanović i Kasim Kavazović su se izjasnili da nisu krivi za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a) KZ BiH u vezi sa članom 21., 29. i 180. stav 1. i 2. istog Zakona, a optuženi Purić Ibrahim i za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke a), b), c) i f) KZBiH, u vezi sa članom 180. stav 2. istog Zakona.

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 19. aprila 2019. godine. Slijedi izvođenje dokaza dokaza Tužilaštva a zatim obrana optuženih.

Dokazni postupak okončan, slijedi iznošenje završnih riječi Tužilaštva a zatim i obrana optuženih.

Sud Bosne i Hercegovine je 19.9.2023. godine donio i javno objavio prvostepenu presudu u predmetu Ibrahim Purić i drugi, kojom je optuženi Almir Sarajlić oglašen krivim za počinjenje krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Sud je optuženom Almiru Sarajliću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina. Optuženom se u izrečenu kaznu uračunava vrijeme lišenja slobode, od 8.11.2018. do 9.11.2018. godine i vrijeme koje je proveo u pritvoru počev od 23.11.2018., zaključno sa 25.4.2019. godine. Nasuprot navedenom, optuženi Ibrahim Purić, Ibrahim Tarahija, Nijaz Sivro, Rušit Nurković, Sadik Omanović, Šaćir Omanović i Kasim Kavazović su oslobođeni od optužbe jer nije dokazano da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH), a optuženi Ibrahim Purić i krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke a), b), c) i f) KZBiH.

Protiv ove presude stranke i branioci mogu izjaviti žalbu vijeću Apelacionog odjeljenja Suda u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema pismenog otpravka presude.