S1 2 K 032157 20 K Adis Abaz

Predmet nastao: Razdvajanjem postupka.

Optužnica: Krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1 KZ BiH.

Tužilački broj: Т20 0 КТО 0015977 18

Broj optuženih: 1

Tužilac: Ćazim Hasanspahić

Sudija za prethodno saslušanje: Dalida Burzić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Džemila Begović, Branko Perić, Nenad Šeleda

Datum potvrđivanja optužnice : 22.02.2020.


Odjel: Odjel II


Predmet u toku

Optuženi/na: Adis Abaz
Branilac: Bakir Hećimović
Presuda/Odluka

1.

Optuženi/na: Adis Abaz
Djelo: Organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1 KZ BiH.
Vrijeme učinjenja djela: 2018.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Adis Abaz
Mjere osiguranja Zabrana napuštanja mjesta stanovanja Period: 18.05.2020 - 20.10. 2020.
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 18.05.2020 - 20.10. 2020.
Mjere osiguranja Zabrana sastajanja s određenim licima Period: 18.05.2020 - 20.10. 2020.
Mjere osiguranja Obavezno javljanje određenom državnom organu Period: 18.05.2020 - 20.10. 2020.
Pritvor Period: 21.01.2020 - 18.05.2020

Dana 22. februara 2020. godine Sud je u predmetu Adis Abaz potvrdio optužnicu.

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji u predmetu Adis Abaz održanom, dana 7.2.2020. godine, optuženi Adis Abaz se izjasnio da nije kriv. Optužnica ga tereti da je počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH, sve u vezi sa članom 54. KZ BiH.

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 26. februara 2020. godine. 

Sudeće vijeće u sastavu: Begović Džemila, Perić Branko, Šeleda Nenad

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog glavnog pretresa u predmetu Adis Abaz, donio je dana, 21.2.2022. godine, presudu kojom je optuženi Adis Abaz oglašen krivim što je počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH) u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od šest (6) godina.

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine donijelo je 12.5.2022. godine drugostepenu presudu u predmetu Adis Abaz S1 2 K 032157 22 Kž2, kojom su odbijene kao neosnovane žalbe Tužilaštva BiH, branioca optuženog Adisa Abaza i optuženog lično, a potvrđena prvostepena presuda Suda BiH broj S1 2 K032157 20 K od 21.2.2022. godine.