X-KR-08/549-1 Damir Ivanković

Predmet nastao: Razdvajanjem postupka.

Optužnica: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), d), e) i k) KZ BiH, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

Tužilački broj: KT–RZ-48/06

Broj optuženih: 1

Tužilac: Slavica Terzić

Sudija za prethodno saslušanje: Larse Folke Bjur Nystrom

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Minka Kreho, Marjan Pogačnik i Željka Marenić

Datum potvrđivanja optužnice : 12.01.2009.

Predmet pravosnažno okončan : 02.07.2009.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Optužnica navodi da je optuženi Damir Ivanković u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Republike Srpske, znajući za takav napad, i da njegove radnje čine dio tog napada, optuženi, zajedno s drugim licima počinio, učestvovao i pomagao u pripremanju i učinjenju krivičnih djela progona kroz prisilno preseljenje stanovništva, namjerna lišavanja drugih osoba života (ubijanja), nečovječno postupanje, pri tome svjesno i voljno učestvujući u udruženom zločinačkom pothvatu civilnih i vojnih vlasti općine Prijedor, čiji članovi su još bili i Milomir Stakić, Simo Drljača, Slobodan Kuruzović, ali i drugi pripadnici civilnih i vojnih vlasti u Prijedoru i Republici Srpskoj čiji je cilj bio da se Bošnjaci i Hrvati progone s teritorije pod kontrolom srpskih vlasti, čineći upravo i krivična djela ubijanja, prisilnog preseljenja i nečovječnog postupanja.Napomene:

Dana 29. juna 2009. godine, Sud je donio rješenje o razdvajanju predmeta, te se predmet u odnosu na optuženog Damira Ivankovića vodi pod oznakom Damir Ivanković (X-KR-08/549-1), dok se predmet u odnosu na optužene Zorana Babića, Gordana Đurića, Milorada Radakovića, Milorada Škrbića, Ljubišu Četića, Dušana Jankovića i Željka Stojnića vodi pod oznakom Zoran Babić i dr. (X-KR-08/549).

Optuženi/na: Damir Ivanković
Branilac: Izet Baždarević
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Damir Ivanković
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), d), e) i k), a sve u svezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: 200
Optuženi/na: Damir Ivanković
Pritvor Period: 14.01.2009.-25.06.2009.

Optužnica je potvrđena dana 12.1.2009. godine.

Sud je, nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, dana 2. jula 2009. godine,  izrekao presudu kojom je optuženi Damir Ivanković oglašen krivim za krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkama a), d), e) i k), a sve u vezi s članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, Sud ga je osudio na kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina.