S1 2 K 045194 23 K Miroslav Bovan i dr.

Predmet nastao: Razdvajanjem postupka

Tužilački broj: T20 0 KTK 0023422 22

Broj optuženih: 3

Tužilac: Igor Dubak

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Mediha Pašić

Datum potvrđivanja optužnice : 09.01.2023.


Odjel: Odjel II


Činjenični supstrat optužnice:

Optuženi se između ostalog tererete da su, Obradović Milanko i Omerović Nedžad kao službena lica u institucijama BiH, uposlenici UIO BiH, te Miroslav Bovan u svojstvu policijskog službenika Granične policije BiH, dana 25.7.2021. godine na GP Vardište, svjesno i htijući propustili da izvrše službene radnje koju su bili dužni da izvrše, i time omogućili optuženom Stevanu Teletini uvoz robe propustivši da izvrše službenu radnju iz člana 92. Zakona o veterinarstvu BiH, iako ova roba ne ispunjava uslove iz člana 16., 24. i 25. istog Zakona, te na taj način omogućili Teletina Stevanu uvoz navedene robe bez plaćanja pripadajućih dadžbina suprotno članu 34., 56., 58. i 76. Zakona o carinskoj politici BiH u visini od 907,90 KM, za koji iznos je oštećen budžet BiH.


Predmet u toku


Napomene:

Sud je 6.3.3023. godine u predmetu Milanko Obradović i dr. (S1 1 K 044756 22 Ko) donio rješenje kojim se postupak u odnosu na optužene Miroslava Bovana, Nedžada Omerovića  i Stevana Teletinu razdvaja i nastavlja voditi pod novim nazivom brojem Bovan Miroslav i dr.  (S1 2 K 045194 23 K).

Optuženi/na: Miroslav Bovan
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Nedžad Omerović
Presuda/Odluka
Optuženi/na: Stevan Teletina
Presuda/Odluka

1.

Optuženi/na: Miroslav Bovan
Djelo: - zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZBiH
Vrijeme učinjenja djela: 2021.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

2.

Optuženi/na: Nedžad Omerović
Djelo: - neprijavljivanje krivičnog djela ili počinioca iz člana 230. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZBiH
Vrijeme učinjenja djela: 2021.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

3.

Optuženi/na: Stevan Teletina
Djelo: - davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 218. stav 1. KZBiH.
Vrijeme učinjenja djela: 2021.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

Sud Bosne i Hercegovine je 9.1.2023. godine u predmetu Milanko Obradović i dr. potvrdio optužnicu Tužilaštva BiH od 29.12.2022. godine koja optužene tereti da su počinili:

  • optuženi Milanko Obradović, kao službeno lice u institucijama BiH, primio novac da u okviru svoje službe ne izvrši službenu radnju koju je morao izvršiti, čime se tereti da je počinio krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 219. stav 3. u vezi sa stavom 2. KZBiH;
  • optuženi Miroslav Bovan, kao službeno lice u institucijama BiH, ne izvršivši službene dužnosti, drugom omogućio pribavljanje imovinske koristi, čime se tereti da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZBiH.
  • optuženi Nedžad Omerović, kao službeno lice u institucijama BiH, nije prijavio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna, čime se tereti da je počinio krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela ili počinioca iz člana 230. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZBiH
  • optuženi Stevan Teletina dao novac da službeno lice u institucijama BiH ne izvrši službenu radnju koju je morao izvršiti, čime se tereti da je počinio krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 218. stav 1. KZBiH.

Glavni pretres otvoren 27.2.2023. godine, u toku je izvođenje dokaza Tužilaštva BiH.

Sud je 7.3.2023. u predmetu Miroslav Bovan i dr. (S1 2 K 045194 23 K) nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivice i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, donio i javno objavio presudu kojom su optuženi Miroslav Bovan, Nedžad Omerović i Stevan Teletina oglašeni krivim da su radnjama opisanim u izreci presude počinili:

  •  optuženi Miroslav Bovan – krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZBiH;
  • optuženi Nedžad Omerović – krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela ili počinioca iz člana 230. stav 2., u vezi sa stavom 1. KZBiH;
  • optuženi Stevan Teletina – krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 218. stav 1. KZBiH.

 Sud je optuženima za počinjena krivična djela izrekao kazne kako slijedi:

  • optuženom Miroslavu Bovanu – uslovnu osudu kojom se optuženom utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci i istovremeno određuje da se utvrđena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci od dana pravosnažnosti ove presude ne počini novo krivično djelo;
  • optuženom Nedžadu Omeroviću – novčanu kaznu u iznosu od 2000,00KM, koju novčanu kaznu je optuženi dužan platiti u roku od 2 (dva) mjeseca od dana pravosnažnosti presude;
  • optuženom Stevanu Teletini – uslovnu osudu kojom se optuženom utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci i istovremeno određuje da se utvrđena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 1 (jedne) godine od dana pravosnažnosti ove presude ne počini novo krivično djelo. Na osnovu člana 110. i 111. KZBiH i člana 218. stav 4. KZBiH, optuženi se obavezuje da izvrši uplatu u iznosu od 907,90 KM na ime dadžbina koje je bio dužan platiti prilikom uvoza živih životinja u BiH, a za koji iznos je oštećen budžet BiH počinjenjem ovog krivičnog djela.