S1 1 K 005805 11 Kri Dragan Crnogorac

Predmet nastao: Razdvajanjem predmeta.

Optužnica: Krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkom a) i članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Tužilački broj: T20 0 KTRZ 0000565 10

Broj optuženih: 1

Tužilac: Ibro Bulić

Sudija za prethodno saslušanje: Mira Smajlović

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Minka Kreho, Ljubomir Kitić i Željka Marenić

Datum potvrđivanja optužnice : 02.12.2010.

Predmet pravosnažno okončan : 01.07.2011.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici se navodi da je optuženi u periodu od 10.7. do 19.7.1995. godine, za vrijeme oružanog sukoba u Republici Bosni i Hercegovini, u okviru kojeg su pripadnici VRS i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) preduzimali široko rasprostranjen i sistematičan napad protiv bošnjačkog civilnog stanovništva iz zaštićene zone UN-a Srebrenica, koji napad je bio u skladu s državnom ili organizacionom politikom i u cilju provođenja te politike, u sklopu kojeg napada je do 40.000 bošnjačkih civila prisilno preseljeno iz enklave Srebrenica, a više od 8.000 muškaraca i dječaka Bošnjaka pogubljeno po prijekom postupku, ukopano, iskopano i ponovno ukopano; znajući za taj napad, kao pripadnik Centra za obuku Jahorina Specijalne brigade policije (SBP) MUP-a RS, I četa 3. vod, postupajući individualno i zajedno sa drugima vršio progon civilnog bošnjačkog stanovništva na političkoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, vjerskoj osnovi ubistvima civilnog stanovništva. U optužnici je navedeno da je optuženi 13. jula 1995. godine, u večernjim satima zajedno s pripadnicima 3. voda I čete Centra za obuku Jahorina u mjestu Sandići, općina Bratunac, na cesti vršio zarobljavanje muškaraca Bošnjaka koji su pokušavali pobjeći iz zaštićene zone UN Srebrenica. Dalje se navodi da je optuženi po naredbi komandira voda N. M. iz obližnje napuštene kuće iznosio zarobljene muškarce Bošnjake koji su bili ranjeni, zajedno s više pripadnika III voda iz te kuće iznijeli su šest ranjenih muškaraca od kojih su dva bila u nosilima i još četiri muškarca Bošnjaka koji su pomagali pri nošenju ranjenika. Potom, kada su ih iznijeli iz kuće, stavili su ih pored same ceste u ležeći položaj i, po naredbi komandira voda N. M., optuženi i još sedam pripadnika 3. voda usmrtili su svih deset lica rafalima iz automatskih pušaka.


Optuženi/na: Dragan Crnogorac
Branilac: Predrag Radulović
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Dragan Crnogorac
Djelo: Krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkom a) i članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: 10
Optuženi/na: Dragan Crnogorac
Pritvor Period:

Optužnica je potvrđena 2. decembra 2010. godine.

Pretresno vijeće u sastavu: Minka Kreho, Ljubomir Kitić i Željka Marenić.

Nakon potvrđivanja optužnice, Sud je donio rješenje broj S1 1 K 002995 (veza X-KR-09/823-2) od 10.1.2011. godine, kojim je predmet protiv optuženog Dragana Crnogorca spojen s predmetom protiv optuženih Dragana Neškovića i Zorana Ilića.

Nakon početka glavnog pretresa, optuženi Dragan Crnogorac i njegov branilac je sa Tužilaštvom vodio pregovore, tako da je Sudu 19.4.2011. godine dostavljena izmijenjena optužnica kojom se optuženi Dragan Crnogorac tereti za izvršenje krivičnog djela zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkom a) KZBiH i sporazum o priznanju krivnje.

Sud je 4. maja 2011., u predmetu Dragan Nešković i dr. (S1 1 K 002995 10 KrI), donio rješenje kojim je postupak u odnosu na optuženog Dragana Crnogorca razdvojen.

Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, sklopljenog između Tužilaštva BiH i optuženog Dragana Crnogorca, Sud je 13. maja 2011. godine izrekao presudu kojom je optuženi Dragan Crnogorac oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkom a) i članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, Sud je optuženog Dragana Crnogorca osudio na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.