Begović Džemila
Sutkinja

Sutkinja Suda Bosne i Hercegovine od 2016.godine do 2022.godine.

Rođena 1952. godine u Palama. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1977. godine.

Pravosudni ispit položila 1986. godine. Od 1976. godine radila u prosvjeti, potom imenovana za predsjednicu Suda za prekršaje u Kiseljaku. Od 1987. godine imenovana za tužiteljicu Opštinskog tužilaštva u Kiseljaku, potom zamjenicu tužioca u Opštinskom tužilaštvu II u Sarajevu, zamjenicu tužioca u Višem tužilaštvu u Sarajevu i tužiteljicu u Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu.

Za tužiteljicu Tužilaštva BiH imenovana je 2004. godine.

Aprila 2016. godine imenovana je za sutkinju Suda BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet