Kapetanović Amir
Sudija

Amir Kapetanović je rođen 1976. godine u Tuzli. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirao je 2002. godine. Profesionalnu karijeru je započeo u Kantonalnom sudu u Tuzli kao sudski pripravnik u periodu od 2002. do 2004. godine. Od 2004. do 2006. godine je bio zaposlen u preduzeću „Rudnici Kreka“ d.o.o. Tuzla na radnom mjestu rukovodilac Službe za imovinsko-pravne poslove. U toku 2005. godine je položio i pravosudni ispit. Od decembra 2006. godine do maja 2009. godine je bio na poziciji stručnog saradnika u Općinskom sudu u Tuzli. U maju 2009. godine izabran je za sudiju Osnovnog suda u Banjaluci. Za sudiju Okružnog suda u Banjaluci je izabran u maju mjesecu 2014. godine.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj dana 14.02.2019 godine donijelo odluku o imenovanju Amira Kapetanovića za sudiju Suda Bosne i Hercegovine. Edukator je Vijeća Evrope u pogledu primjene člana 10. Evropske konvencije o osnovnim ljudskim pravima i temeljnim slobodama, te je u svojstvu eksperta VE održao mnogobrojne seminare kao predavač na istu temu.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet