Akova Samra
Sudija

Samra Akova rođena je 1973. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1999. godine, te u Općinskom tužilaštvu u Kiseljaku obavila pripravnički staž, nakon čega je 2002. godine položila pravosudni ispit. U Općinskom pravobranilaštvu Kiseljak od 2002. godine obavljala je funkciju zamjenika pravobranioca do 2006. godine, kada je imenovana za stručnog saradnika, a od januara 2008. godine i na mjesto dodatnog sudije u Općinskom sudu u Kaknju. Na poziciju sudije Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu imenovana je 2010. godine, na kojoj poziciji je bila do 2017. godine, kad je imenovana za dodatnog, a potom 2020. godine i za redovnog sudiju Kantonalnog suda u Sarajevu. Za sudiju Suda BiH je imenovana 7. 9. 2023., na koju dužnost je stupila 2. 10. 2023. godine.

 

Učesnik je više seminara, savjetovanja i okruglih stolova, posebno iz oblasti privrednog prava. Bila je član Radne grupe za strateško planiranje i razvoj sistema za automatsko upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima (CMS/TCMS), te Radne grupe za unapređenje izvršnog postupka i reviziju zakona o izvršnom postupku u Bosni i Hercegovini.

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet