Mašović Hasija
Sutkinja

Rođena je 1962. godine u Višegradu, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Pravni fakultet završila je 1990. godine u Sarajevu.

Pravosudni ispit položila je 1996.godine i iste godine počela sa radom u Općinskom sudu u Sarajevu kao stručni saradnik. Za sudiju Općinskog suda u Sarajevu izabrana je 1999.godine, gdje je obavljala dužnost sve do izbora za sudiju Suda Bosne i Hercegovine. Za sudiju Suda BIH imenovana je 29.05.2008.godine, a na dužnost je stupila 01.07.2008.godine.

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
04.06.2024 8 Odjel III 12:00 - 14:00 S1 3 K 046453 23 K - Ćerimović Husein
10.06.2024 8 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 044736 23 K - Halilović Suvada i dr.
12.06.2024 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 037797 23 K - Petrić Dragan i dr.
14.06.2024 5 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 044736 23 K - Halilović Suvada i dr.
19.06.2024 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 037797 23 K - Petrić Dragan i dr.
20.06.2024 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.
21.06.2024 5 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 044736 23 K - Halilović Suvada i dr.
26.06.2024 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 037797 23 K - Petrić Dragan i dr.
27.06.2024 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.
28.06.2024 5 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 044736 23 K - Halilović Suvada i dr.