Mašović Hasija
Sutkinja

Rođena je 1962. godine u Višegradu, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Pravni fakultet završila je 1990. godine u Sarajevu.

Pravosudni ispit položila je 1996.godine i iste godine počela sa radom u Općinskom sudu u Sarajevu kao stručni saradnik. Za sudiju Općinskog suda u Sarajevu izabrana je 1999.godine, gdje je obavljala dužnost sve do izbora za sudiju Suda Bosne i Hercegovine. Za sudiju Suda BIH imenovana je 29.05.2008.godine, a na dužnost je stupila 01.07.2008.godine.

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
25.09.2023 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 045047 23 K - Bibić Sako i dr.
28.09.2023 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.
29.09.2023 5 Odjel II 09:00 - 10:00 S1 2 K 044018 22 K - Škoro Milan i dr.
29.09.2023 5 Odjel II 10:00 - 12:30 S1 2 K 044550 23 K - Radetić Nenad i dr.
02.10.2023 8 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 042237 22 K - Šabić Davud
05.10.2023 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.
06.10.2023 5 Odjel II 10:00 - 12:30 S1 2 K 044018 22 K - Škoro Milan i dr.
09.10.2023 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 045047 23 K - Bibić Sako i dr.
12.10.2023 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.
13.10.2023 5 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 044736 23 K - Halilović Suvada i dr.
18.10.2023 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 044550 23 K - Radetić Nenad i dr.
19.10.2023 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.
20.10.2023 5 Odjel II 10:00 - 12:30 S1 2 K 044018 22 K - Škoro Milan i dr.
23.10.2023 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 045047 23 K - Bibić Sako i dr.
26.10.2023 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028774 18 K - Cicović Danilo i dr.
27.10.2023 5 Odjel II 10:00 - 12:30 S1 2 K 044018 22 K - Škoro Milan i dr.