Pašić Mediha
Sutkinja

Pašić Mediha  rođena je 1953. godine u Gacku. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sarajevu, gdje je diplomirala na  Pravnom  fakultetu  1977. godine.  Pravosudni  ispit  položila je 1994. godine.  Zaposlena od 1978. do 1995. godine, u okviru korporacije  UNIS-Sarajevo, obavljala je   sve vrste pravnih poslova, uglavnom na rukovodećim mjestima, sa posljednjom funkcijom  direktora Sektora za kadrovske poslove u okviru RO UNIS COMERC Sarajevo. Od  1995. do 1996.  godine zaposlena je u Kantonalnom sudu u Sarajevu na mjestu stručnog saradnika.  Za sudiju Općinskog suda u Sarajevu imenovana je1996. godine, koju dužnost  je obavljala do 2013. godine. Dana, 12.12.2012. godine  imenovana je za sudiju Suda Bosne i Hercegovine, koju dužnost je počela obavljati 01.02.2013. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet