Begtašević Senadin
Sudija

Senadin Begtašević je rođen u Konjicu 1952. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1975. godine. U Općinskom sudu u Konjicu obavio je pripravnički staž, da bi nakon polaganja pravosudnog ispita 1976. godine bio imenovan za sudiju tog Suda.

U Općinskom sudu Konjic radio je kao sudija do 1995. godine (u dva mandata obavljao je  i dužnost predsjednika Suda).

U periodu od 1995. godine do januara 2007. godine radio je kao advokat. Za sudiju Suda BiH imenovan je 18. januara 2007. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet