Bernard E. Boland - SAD
Sudija

Sudija Suda Bosne i Hercegovine od jula 2003. do jula 2004. godine.

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet