Saopštenja za javnost

Potvrđena optužnica u predmetu Vildan Ključo
18.01.2024, 14:58
Sud Bosne i Hercegovine je 11.1.2024. potvrdio optužnicu u predmetu Vildan Ključo (S1 2 K 024349 24 Ko), koja optuženog Vildana Ključu tereti da je radnjama opi...
Djelimično potvrđena optužnica u predmetu Dževad Mlaćo i drugi
18.01.2024, 14:55
Sud Bosne i Hercegovine je dana 29.12.2023. godine djelimično potvrdio optužnicu u predmetu Dževad Mlaćo i drugi, kojom se optuženi Dževad Mlaćo i Selmo Cikotić...
Određen pritvor osumnjičenima u predmetu Aleksandar Kojić i dr.
16.01.2024, 12:50
Sud Bosne i Hercegovine je 13.1.2024. donio rješenje u predmetu Aleksandar Kojić i dr. (S1 2 K 045894 23 Krn) kojim je osumnjičenima Aleksandru Kojiću, Marku Ma...
Potvrđena optužnica u predmetu Mustafa Vrabac
11.01.2024, 14:13
Sud Bosne i Hercegovine je 29.12.2023. godine potvrdio optužnicu u predmetu Mustafa Vrabac (S1 2 K 044784 23 Krn), koja optuženog Mustafu Vrapca tereti da je ra...
Izrečena prvostepena presuda u predmetu Dragan Šojić
05.01.2024, 13:28
Sud Bosne i Hercegovine je danas, 5.1.2024. godine, izrekao prvostepenu presudu u predmetu Dragan Šojić (S1 2 K 042903 23 K), kojom je optuženi Dragan Šojić na ...
Potvrđena optužnica u predmetu Armin Đananović
04.01.2024, 15:08
Sud Bosne i Hercegovine je 22.12.2023. potvrdio optužnicu u predmetu Armin Đananović (S1 2 K 041064 23 Ko), koja optuženog Armina Đananovića tereti da je radnja...
Najava izricanja presude u predmetu Dragan Šojić
04.01.2024, 11:37
Sud Bosne i Hercegovine će u petak, 5.1.2024. godine, u 12:00 sati u sudnici 7 izreći prvostepenu presudu u predmetu Dragan Šojić (S1 2 K 042903 23 K).
Objavljena presuda u predmetu Nenad Radetić i drugi
29.12.2023, 13:02
Sud BiH je 28.12.2023. u predmetu Nenad Radetić i dr. (S 1 2 K 044550 23 K), nakon okončanog glavnog pretresa, donio i javno objavio presudu kojom su optuženi N...
Objavljena presuda u predmetu Milan Mićanović i drugi
26.12.2023, 15:34
Sud Bosne i Hercegovine je 26.12.2023. nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije donio...
Izrečena prvostepena presuda u predmetu Dušan Milunić i drugi
22.12.2023, 16:02
Sud Bosne i Hercegovine je 22.12.2023. godine, izrekao i javno objavio prvostepenu presudu u predmetu Milunić Dušan i drugi, kojom su optuženi Dušan Milunić, Zo...