Posjete

Studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva posjetili Sud Bosne i Hercegovine
28.05.2018, 15:46
Grupa od 23 studenata  Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva je sa svojim profesorom posjetila danas Sud Bosne i Herc...
Održan sastanak predsjednika Međunarodnog rezidualnog mehanizma Theodora Merona i predsjednika Suda Bosne i Hercegovine Ranka Debeveca
17.04.2018, 15:30
Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za međunarodne krivične sudove (MICT) sudija Theodor Meron posjetio je danas, 17.04.2018. godine Sud Bosne i Herc...
Studenti prava iz Bijeljine posjetili Sud Bosne i Hercegovine
23.03.2018, 15:18
U okviru projekta „Mreža podrške Sudu BiH“ Helsinškog odbora za ljudska prava u RS, grupa od 20 studenata Pravnog fakulteta Univerzite...
Studenti Univerziteta Durham posjetili Sud BiH
21.03.2018, 13:55
U saradnji sa Centrom za postkonfliktna istraživanja, Sud Bosne i Hercegovine je danas primio u posjetu grupu od 15 studenata sa profesorom Univerziteta Durham ...
Studenti Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka Evropskog univerziteta Brčko distrikta i Evropskog univerziteta "Kallos" Tuzla posje
09.01.2018, 15:22
Grupa studenata Evropskog univerziveta Brčko distrikta i Evropskog univerziteta "Kallos" Tuzla posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine. Tokom posjete student...
Studenti Univerziteta u Zenici posjetili Sud Bosne i Hercegovine
08.12.2017, 15:21
Grupa od 46 studenata sa asistentom Pravnog fakulteta Univerziveta  u Zenici posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine. Tokom posjete studenti su imali pr...
Pripravnici Centra za postkonfliktna istraživanja posjetili Sud BiH
30.11.2017, 14:00
Sud Bosne i Hercegovine ugostio je danas grupu od 5 pripravnika Centra za postkonfliktna istraživanja  u Sarajevu.
Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posjetili Sud Bosne i Hercegovine
20.11.2017, 14:45
Grupa od 16 studenata Pravnog fakulteta  Univerziteta u Sarajevu je, zajedno sa svojim predavačem Mel Flanagan, posjetila danas Sud Bosne i Hercegovine.
Studenti prava iz Tuzle posjetili Sud Bosne i Hercegovine
10.11.2017, 15:15
U organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Spske iz Bijeljine, grupa od 40 studenata prava iz Tuzle je danas posjetila Sud Bosne i Herce...
Uspješno završena obuka saradnika za podršku svjedocima
02.11.2017, 09:35
U periodu od 30. oktobra do 01. novembra 2017. godine, u Sudu Bosne i Hercegovine održana je početna obuka za novouposleno osoblje Odjeljenja za podršku ...