Registrar Suda BiH na konferenciji Savjeta Evrope

28.10.2019, 14:27

Registrar Suda BiH, Emira Hodžić, učestvovala je na konferenciji na temu „Zajednička odgovornost u primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima: upotreba (novih) pravosudnih instrumenata u suočavanju sa izazovima“. Konferenciju je organizovao Savjet Evrope u okviru projekta „Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini.“

 

Tokom dvodnevne konferencije, koja je održana 24. i 25. oktobra 2019. godine u Sarajevu, učesnici su usmjerili pažnju na sudske alate za primjenu Evropske konvencije o ljudskim pravima, te razmatrali iskustvo i izazove u državama članicama Savjeta Evrope.

 

Učesnici su također govorili o Mreži najviših sudova i razmjeni znanja o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima te o jednakom pristupu bazama podataka sudske prakse kako bi se pružila podrška dosljednijoj primjeni sudske prakse u Bosni i Hercegovini, konstatujući da je dosljedna primjena neophodna kako bi se osigurala pravna sigurnost i unaprijedio rad pravosuđa.