Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu proveli dan u Sudu Bosne i Hercegovine

12.12.2019, 17:29

Sud Bosne i Hercegovine nastavlja realizaciju naučne, obrazovne i stručne saradnje sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, shodno Sporazumu o saradnji iz juna 2018. godine. Saradnja se odvija kroz nekoliko segmenata, o čemu je javnost ranije u više navrata informisana, a posebna pažnja se posvećuje radu sa studentima.

 

 

Kao jedan od aspekata rada sa studentima, Sud je razvio edukativni program „Jedan dan na Sudu Bosne i Hercegovine“, s ciljem da studenti pravnih fakulteta provedu radni dan na Sudu zajedno sa stručnim sudskim osobljem. Ovaj program ima naglašenu edukativnu svrhu, koja studentima obezbjeđuje unutrašnji pogled na funkcionisanje institucije, te upoznavanje s praktičnom realizacijom procesnih situacija u krivičnom postupku.

 

Prva grupa od sedam studenata treće godine studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prošla je danas edukaciju kroz program na Sudu Bosne i Hercegovine.

 

U uvodnom dijelu programa, studentima su održana kraća predavanja o sigurnosti Kompleksa pravosudnih institucija (Sudska policija, Unutrašnja kontrola), tehničkoj obradi i čuvanju sudskih pismena (prijemna kancelarija, pisarna, arhiva), a upoznali su se i sa infrastrukturom neophodnom za odvijanje suđenja (sudnica 6).

 

Drugi dio programa obuhvata predavanja o radu šest unutrašnjih organizacionih jedinica Ureda registrara i Zajedničkog sekretarijata (Pravno odjeljenje, Odjeljenje za podršku svjedocima, Odjeljenje za informisanje javnosti i saradnju sa zajednicom, sekretarijati: Upravnog, Krivičnog i Apelacionog odjeljenja). Studenti su boravili u kancelarijama gdje se odvijaju svakodnevni poslovi, imali su priliku razgovarati s prisutnim sudskim osobljem, te osjetiti radnu atmosferu.

 

Nakon ručka u kantini Suda, u centralnom dijelu programa, studenti su prošli praktičnu obuku sa stručnim saradnicima Pravnog odjeljenja, koji pružaju stručnu podršku sudijama Odjela I i II Krivičnog odjeljenja i Apelacionog odjeljenja (poziv; naredba za dovođenje pritvorenika; zakazivanje ročišta za glavni pretres i komunikacija sa strankama; koordinacija sa drugim odjeljenjima/javljanje promjena; formiranje spisa za apelaciju/krivično vijeće). Studenti su također prošli praktičnu obuku sa pravnim savjetnicima, koji pružaju stručnu podršku sudijama Odjela I i II Krivičnog odjeljenja i Apelacionog odjeljenja (obilježavanje i procedura naredbe za posebne istražne radnje; rješenje o određivanju pritvora (osnovana sumnja/pritvorski razlozi); analiza i formalna provjera optužnice prilikom potvrđivanja; sadržaj presude (uvod, izreka i obrazloženje); ispitivanje presude po žalbi/žalbeni osnovi). Ovaj dio posjete ima naglašeno povezivanje njihovog teorijskog znanja, koje stiču u okviru studija na Pravnom fakultetu, sa praktičnim iskustvima, a sve s ciljem bolje i kvalitetnije naobrazbe.

 

U završnom dijelu programa, studente su primili registrar Suda i generalni sekretar, a potom pojedinačno predsjednici Krivičnog, Upravnog i Apelacionog odjeljenja Suda, kojom prilikom su imali mogućnost razgovarati o složenosti i odgovornosti sudijskog poziva.

 

Na kraju programa, prvu grupu studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu, koji prolaze edukativni program „Jedan dan na Sudu BiH“, primio je predsjednik Suda Ranko Debevec. Predsjednik Suda je studentima naglasio važnost predanog rada i učenja, te povezivanja teorijskog znanja s praksom, zaželjevši im uspješno dalje školovanje. Također, predsjednik je ponovio opredijeljenost Suda u saradnji sa zajednicom, izdvojivši kako je rad s mladim pravnicima i stavljanje kapaciteta Suda u edukativne svrhe studentima trajna aktivnost koja će se nastaviti i dalje.

 

Studenti su s predsjednikom podijelili svoje utiske o posjeti, posebno izdvojivši da im je ovaj program promijenio sliku o Sudu koju su do sada imali, te, uz kvalitetne sadržaje o praktičnim stvarima o kojima uče u nastavi, pružio i korisne informacije kao mladim građanima naše zemlje.

 

Sud Bosne i Hercegovine ostaje snažno opredijeljen za saradnju sa naučno-obrazovnim ustanovama i dalje će provoditi aktivnosti u čijem će fokusu biti studenti, kao jedno od strateških opredjeljenja.