Predstavnik Suda Bosne i Hercegovine učestvovao na Konferenciji o otvorenoj vlasti u BiH

12.02.2020, 15:25

U Sarajevu je danas, 12. februara 2020. godine, održana Konferencija o otvorenoj vlasti u Bosni i Hercegovini, u organizaciji njemačkog GIZ-a, koji u ime vlada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Savezne Republike Njemačke realizuje Program jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovine.

 

Partnerstvo za otvorenu vlast, između ostalog, promoviše:

- jačanje integriteta institucija;

- efikasno upravljanje javnim resursima;

- olakšan pristup informacijama pod kontrolom institucija;

- povećanje transparentnosti institucija.

 

Sud Bosne i Hercegovine zalaže se za olakšan pristup informacijama i razvija praksu minimalnih ograničenja u skladu sa Zakonom, podiže transparentnost u svom radu kroz proaktivno objavljivanje dokumenata o obavljenim javnim nabavkama, u stalnoj je saradnji sa akademskom zajednicom i omogućava posjete i edukacije različitim zainteresovanim grupama, stavlja kapacitete na raspolaganje nevladinom sektoru u skladu s potpisanim memorandumima, te vrši stalne edukacije i stručne treninge sudija i stručnog sudskog osoblja, s ciljem jačanja stručnosti i integriteta.

 

Sud Bosne i Hercegovine iskazuje svoje potpuno opredjeljenje za dalje razvijanje principa partnerstva za otvorenu vlast, postizanje evropskih standarda o odgovornosti i transparentnosti, te poboljšanje kvaliteta pružanja usluga građanima.