Sudija i stručna saradnica Suda Bosne i Hercegovine održale predavanje na dvodnevnom seminaru u Beogradu

05.03.2020, 13:59

Predsjednica Krivičnog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine sudija, Minka Kreho, i stručna saradnica Odjeljenja za podršku svjedocima Suda Bosne i Hercegovine, Jelena Krezić, učestvovale su u svojstvu predavača na dvodnevnom seminaru u Beogradu na temu „Procesuiranje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u predmetima ratnih zločina“. Seminar je održan u okviru projekta „Podrška praćenju domaćih suđenja za ratne zločine (II faza)“ misije Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OESS) u Srbiji, u partnerstvu sa Pravosudnom akademijom Srbije.

 

Predavači, sudija Minka Kreho i stručna saradnica Jelena Krezić su sa učesnicima podijelili iskustva iz bogate prakse Suda Bosne i Hercegovine u radu sa žrtvama seksualnog nasilja u predmetima ratnih zločina, navodeći primjere određivanja statusa posebno osjetljivog svjedoka, određivanja statusa zaštićenog svjedoka, procesne primjene mjera posebne zaštite, rukovođenja ispitivanjem svjedoka od strane stranaka u postupku, te ispitivanja svjedoka – žrtava seksualnog nasilja od strane sudija, kao i psihosocijalnog aspekta rada sa svjedocima. Također se razgovaralo o razlikama i sličnostima pravnog okvira u krivičnim zakonodavstvima Bosne i Hercegovine i Srbije.

 

Učesnici seminara su izrazili veliku zahvalnost za iskustva i znanja koja su sudija i stručna saradnica iz Suda Bosne i Hercegovine podijelile sa njima kroz neposrednu i otvorenu komunikaciju.