Pravni savjetnici Suda Bosne i Hercegovine pohađali edukaciju

24.03.2021, 13:30

Pravni savjetnici Pravnog odjeljenja Ureda registrara Suda Bosne i Hercegovine pohađali su danas online seminar na temu: Pravo na imovinu iz člana II/3.k Ustava BiH i člana 1. Protokola broj 1. uz Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

 

Viša pravna savjetnica Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine, gđa Sevima Sali-Terzić, je u svom izlaganju dala poseban osvrt na pitanje prava na imovinu oštećenih lica kada sud donese odluku o mjeri sigurnosti oduzimanja imovine u krivičnom postupku. Pravni savjetnici su aktivno učestvovali na seminaru, postavljajući brojna pitanja i razmjenjujući iskustva iz svog svakodnevnog rada na predmetima koji se procesuiraju pred Sudom Bosne i Hercegovine.

 

Seminar predstavlja jednu od aktivnosti koja je održana u okviru saradnje Suda Bosne i Hercegovine i Aire centra iz Londona u okviru projekta jačanje vladavine prava.