Drugostepena presuda u predmetu Husejin Selman i drugi

12.05.2022, 14:30

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je 29.4.2022. godine drugostepenu presudu u predmetu Husejin Selman i drugi kojom je odbijena žalba izjavljena na prvostepenu presudu, te je potvrđena prvostepena presuda od 19.1.2022 godine.

Prvostepenom presudom od 19.1.2022. godine optuženi Husejin Selman oslobođen je optužbe da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. i članom 54. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH), dok je prema optuženom pravnom licu Opća zadruga „E-Ekonomija“ P.O. Kiseljak odbijena optužba za krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. u vezi s članovima 54. i 124. KZBiH.