Saopštenja za javnost

Izrečena drugostepena presuda u predmetu Kemal Čaušević
26.05.2023, 16:02
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH je 26.5.2023. u predmetu Kemal Čaušević donijelo i javno objavilo drugostepenu presudu kojom je optuženi Kemal Čaušević n...
Najava izricanja drugostepene presude u predmetu Kemal Čaušević
25.05.2023, 15:30
Sud Bosne i Hercegovine će sutra, 26.5.2023., izreći drugostepenu presudu u predmetu Kemal Čaušević. Izricanje presude je zakazano u 13:00 sati u sudnici 9.
Izrečena presuda po sporazumu u predmetu Miroslav Čepo
25.05.2023, 14:53
Sud je 23.5.2023. godine u predmetu Miroslav Čepo (S1 2 K 045482 23 K), nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izrica...
Određen pritvor osumnjičenim u predmetu Sead Kukuljac i drugi
23.05.2023, 15:45
Sud Bosne i Hercegovine je 22.5.2023. u predmetu Sead Kukuljac i dr. (S1 2 K 045702 23 Krn) donio rješenje kojim je prihvaćen prijedlog Tužilaštva BiH od 22.5.2...
Određen pritvor i mjere zabrane osumnjičenim u predmetu Viktor Krišto i drugi
22.05.2023, 12:41
Sud Bosne i Hercegovine je 19.5.2023. u predmetu Viktor Krišto i dr. (S1 2 K 036890 20 Krn) donio rješenje kojim je prihvaćen prijedlog Tužilaštva BiH od 19.5.2...
Objavljena presuda u predmetu Milanko Obradović
17.05.2023, 15:53
Sud je 16.5.2023. u krivičnom predmetu protiv optuženog Milanka Obradovića, nakon održanog usmenog i javnog glavnog pretresa, donio i javno objavio presudu kojo...
Izrečena presuda u predmetu Ramiz Dreković
17.05.2023, 14:36
Sud Bosne i Hercegovine je, 17.5.2023. godine izrekao prvostepenu presudu u predmetu Ramiz Dreković.
Najava presude u predmetu Ramiz Dreković
16.05.2023, 15:36
Sud Bosne i Hercegovine će sutra, 17.5.2023. godine u 11:45 sati u sudnici 6 izreći prvostepenu presudu u predmetu Ramiz Dreković.
Objavljena presuda u predmetu Ensar Salčinović
15.05.2023, 13:16
Sud je 11.5.2023. u predmetu Ensar Salčinović, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i ročišta za izricanje krivičnopravne sankcij...
Određen pritvor za četvoro osumnjičenih u predmetu Elmedin Karišik i drugi
12.05.2023, 16:18
Sud je 12.5.2023. u predmetu Elmedin Karišik i drugi donio rješenje kojim je prihvaćen prijedlog Tužilaštva BiH od 11.5.2022. godine, te je osumnjičenim Elmedin...