Saopštenja za javnost

Objavljena presuda u predmetu Selmo Cikotić
05.12.2023, 14:21
Sud Bosne i Hercegovine je 5.12.2023. donio i javno objavio prvostepenu presudu u predmetu Selmo Cikotić kojom je optuženi Selmo Cikotić oglašen krivim što je n...
Najava izricanja prvostepene presude u predmetu Selmo Cikotić
04.12.2023, 12:09
Sud Bosne i Hercegovine će sutra, 5.12.2023., izreći prvostepenu presudu u predmetu Selmo Cikotić. Izricanje presude je zakazano u 10:00 sati u sudnici 6.
Određen pritvor osumnjičenom Jovanu Jošilu
01.12.2023, 13:10
Sud Bosne i Hercegovine je odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH u predmetu Jovan Jošilo i dr. (S1 2 K 041177 21 Krn) nakon održanog ročišta 30.11.2023., a pov...
Potvrđena optužnica u predmetu Mile Đurić
30.11.2023, 14:51
Sud Bosne i Hercegovine je 17.11.2023. godine u predmetu Mile Đurić (S1 2 K 042763 23 Ko) potvrdio optužnicu koja optuženog Milu Đurića tereti da je radnjama op...
Potvrđena optužnica u predmetu Bahrija Čikarić
30.11.2023, 14:13
Sud Bosne i Hercegovine je 10.11.2023. godine potvrdio optužnicu u predmetu Bahrija Čikarić (S1 2 K 046775 23 Ko) koja optuženog Bahriju Čikarića tereti da je r...
Otpremljena drugostepena presuda u predmetu Boris Kordić i drugi
28.11.2023, 10:15
Sud Bosne i Hercegovine je 27.11.2023. godine donio drugostepenu presudu u predmetu Boris Kordić i dr. (S1 2 K 022492 22 Kž) kojom su optuženi Boris Kordić i Jo...
Izrečena presuda u predmetu Predrag Markočević i drugi
27.11.2023, 15:12
Sud Bosne i Hercegovine je u ponedjeljak, 27.11.2023. godine, izrekao prvostepenu presudu u predmetu Predrag Markočević i drugi (S1 1 K 026829 18 Kri) kojom su ...
Potvrđena optužnica u predmetu Dragan Gajić i drugi
24.11.2023, 14:28
Sud Bosne i Hercegovine je 7.11.2023. godine potvrdio optužnicu Tužilaštva BiH u predmetu Dragan Gajić i dr. (S1 2 K 046686 23 Ko) koja optužene Dragana Gajića,...
Potvrđena optužnica u predmetu Ivan Jovanović
24.11.2023, 14:06
Sud Bosne i Hercegovine je 3.11.2023. potvrdio optužnicu Tužilaštva BiH u predmetu Ivan Jovanović (S1 2 K 045336 23 Ko) koja optuženog Ivana Jovanovića tereti d...
Najava izricanja prvostepene presude u predmetu Predrag Markočević i drugi
24.11.2023, 11:04
Sud Bosne i Hercegovine će u ponedjeljak, 27. 11. 2023. godine, u 09:00 sati u sudnici 6 izreći prvostepenu presudu u predmetu Predrag Markočević i drugi.