Drugostepena presuda u predmetu Mladen Bošnjak i drugi

13.11.2023, 15:47

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda je 10.11.2023. u predmetu Mladen Bošnjak i drugi nakon održanog pretresa donijelo drugostepenu presudu kojom je optuženi Bojan Drakul oglašen krivim što je, na način opisan u izreci presude počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 1. u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Sud je optuženom za počinjeno krivično djelo izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri (3) godine i šest (6) mjeseci. Istovremeno, kao sporednu, optuženom je izrečena novčana kazna u iznosu od 20.000,00 KM, koju je optuženi dužan platiti u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti ove presude.

Optuženi je, između ostalog, oglašen krivim što je u periodu od 25.11.2016. do 3.12.2016. zajedno s drugim članovima postao pripadnikom grupe za organizirani kriminal, koju je prethodno organiziralo njemu poznato lice, a koja grupa je organizirana sa ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi neovlaštenom međunarodnom kupoprodajom, prenosom, prevozom, držanjem, posredovanjem u daljoj međunarodnoj prodaji, slanjem i isporukom opojne droge marihuane.

Protiv ove presude žalba nije dozvoljena.

 

Podsjećamo, prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine od 21.2.2023. optuženi M. B. i Bojan Drakul oglašeni su krivim za počinjenje krivičnog djela organizirani kriminal iz člana 250. stav 1. KZBiH u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH. Sud je optuženima izrekao kazne zatvora u trajanju od po četiri (4) godine, a kao sporedne – novčane kazne u iznosu od po 20.000,00 KM.

Odlučujući o žalbi branitelja optuženog Bojana Drakula, izjavljenoj na prvostepenu presudu, vijeće Apelacionog odjeljenja je 31.5.2023. donijelo presudu kojom je uvažena  žalba branitelja optuženog Bojana Drakula, te je presuda ovog Suda od 21.2.2023., u odnosu na optuženog, ukinuta i određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.

 

*************